اقدام غیرحقوقی اروپا

حسین کنعانی‌مقدم دبیرکل حزب سبز اقدام اتحاديه اروپا در تروريستي ناميدن يک نيروي نظامي رزمي يک کشور آن هم کشوري که در حفظ امنيت منطقه نقشي اساسي دارد و در سال‌هاي قبل در مبارزه با نيروهاي تروريستي داعش نقش آن به اثبات رسيده است، اقدامي فاقد پشتوانه فکري است و همان طور که در گذشته شاهد بوديم که اروپايي‌ها به بهانه برخي حوادث سفراي خود را از تهران فراخواندند و مجددا بعد از چندي آنها را به تهران فرستادند که نشان از پشيماني آنها بود؛ اين بار نيز از اقدام خود پشيمان خواهند شد. اين اقدام از سوي اروپايي‌ها فاقد پشتوانه حقوقي است چرا که هر قانوني در پارلمان اتحاديه اروپا به تصويب برسد، فاقد جايگاه حقوقي براي تک تک کشورهاست. حتي کشورهايي که در تصويب آن قاعده و قانون نقشي اساسي ايفا کرده‌اند موظف به اجراي آن نيستند. چرا که هر قاعده‌اي که قرار باشد در هر کدام از کشورهاي اروپايي به يک ملاک تبديل شود، بايد در پارلمان اين کشورها به قانون تبديل شود. در غير اين صورت آن مصوبه پارلمان اتحاديه اروپا براي کشورها الزام‌آور نيست. از اين جهت اقدام اخير پارلمان اتحاديه اروپا در رأي به تروريستي دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فاقد جنبه حقوقي است و هيچ ضمانت اجرايي براي اين مصوبه وجود ندارد. اين اقدام اتحاديه اروپا نشان داد که اروپايي‌ها تحت تاثير لابي سنگين صهيونيست‌ها و دشمنان انقلاب اسلامي و مردم ايران هستند. اين اقدام اتحاديه اروپا موجب خواهد شد که قوي‌ترين نيروي ضدتروريست در منطقه ناديده انگاشته شود حال اينکه اگر چنين شود اولين کشوري که امنيتش با خطر مواجه مي‌شود همين کشورهاي اروپايي هستند کما اينکه در گذشته شاهد بوديم که برخي از عناصر داعش در خاک کشورهاي اتحاديه اروپا اقدام به انجام گروگانگيري و عمليات‌ تروريستي کردند که آثار مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي آنها داشت. اين اقدام موجب خواهد شد تروريست‌ها از اين به بعد اقدامات خود را به اروپا گسيل دهند که به ضرر اروپايي‌هاست. آن هم اروپايي که به‌خاطر جنگ اوکراين و برخي مسائل ديگر با چالش‌هاي عظيمي روبه‌رو است. به‌طور يقين اين اقدام اتحاديه اروپا از سوي مجلس ايران ناديده گرفته نخواهد شد و ايران نيز کليه نيروهاي ناتو و اتحاديه اروپا که در منطقه را تروريستي خواهد شناخت. اروپايي‌ها جنبه تبليغاتي اين اقدام را در نظر دارند و هدف آنها نيز اين است که در مذاکرات هسته‌اي امتياز بيشتري از ايران بگيرند.