بحران آبی سدهای تهران


گروه انرژی: در حال حاضر میزان ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران ۲۵۱ میلیون متر مکعب است که این رقم در روز مشابه سال گذشته بیش از ۳۳۰ میلیون مترمکعب بوده و بر این اساس، حجم آب سدهای استان تهران ۲۴ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است. به گزارش «تجارت»، وضعیت تامین منابع آبی تهران دچار چالش شده تا جایی که سناریوهای بدبینانه‌ای برای هفته‌های آتی درنظر گرفته شده است، هرچند پیش‌بینی می‌شود پاییز را با کمترین چالش پشت سر می‌گذاریم اما نمی‌توان شرایط موجود را کتمان کرد و انتظار می‌رود که مشترکان با مدیریت مصرف توجه بیشتری به این مساله داشته باشند. وضعیت مصرف آب در مناطق شهری استان تهران در مقایسه با دیگر استان‌ها تفاوت معناداری دارد و بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۰ یعنی سال گذشته ۴۷ درصد خانوارهای شهری استان تهران در حد الگو آب مصرف کرده‌اند. به همین دلیل ۳۳ درصد آب مصرفی شرب خانگی حوزه شهری استان تهران یعنی ۳۲۵ میلیون مترمکعب متعلق به این گروه بوده، این در حالی است که به دلیل مصرف بهینه آب، ۱۹ درصد آب‌بهای پرداختی به آن‌ها تعلق دارد. در همین حال ۴۹ درصد خانوارهای شهری استان تهران که حدود ۲.۵ میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند، تا دو برابر الگو آب مصرف کرده و ۵۸ درصد مصرف آب یعنی ۵۷۵ میلیون مترمکعب و ۵۸ درصد آب‌بهای پرداختی به آن‌ها تعلق داشته است. در این میان چهار درصد خانوارهای شهری استان تهران نیز که ۱۹۰ هزار خانوار را تشکیل می‌دهند، با مصرف بیش از دو برابر الگو به عنوان مشترکان بدمصرف هشت درصد آب شرب کل استان تهران یعنی ۸۱ میلیون مترمکعب را استفاده کرده و مشمول پرداخت ۲۳ درصد آب‌بهای شرب خانگی شهری شده‌اند. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته چهار درصد خانوار بدمصرف مناطق شهری استان تهران به تنهایی معادل ۲۵ درصد آب‌شرب مصرفی ۴۷ درصد از خانوارهای در سطح الگو را مصرف کرده‌اند و به همین دلیل نیز این گروه مشترکان در هفته‌های اخیر مشمول دریافت اخطار و قطع آب شده‌اند. آمارهای مصرف آب شرب در بخش روستایی استان تهران نیز از فاصله معنادارتری با مناطق روستایی کشور حکایت دارد، چنانچه در بخش روستایی استان تهران فقط ۳۴ درصد خانوارها معادل ۶۰ هزار خانوار تا سطح الگو آب مصرف کرده و ۱۷ درصد مصرف آب شرب خانگی روستایی به آن‌ها اختصاص دارد. این در حالی است که این گروه چهار درصد کل آب بهای خانگی روستایی را پوشش داده‌اند. از مجموع ظرفیت ۱۸۸۸ میلیون متر مکعبی پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران، ۲۵۱ میلیون متر مکعب آب پشت سدها ذخیره شده و بیانگر این است که تنها حدود ۱۳.۳ درصد از ظرفیت کلی سدهای پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است.
حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود ۲۹ میلیون مترمکعب ثبت شده که این میزان در روز مشابه سال گذشته ۴۴ میلیون مترمکعب بوده، همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از ۱۷۹ میلیون مترمکعب سال گذشته به ۱۴۹ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است. حجم ذخیره آب سد لار سال گذشته ۱۶ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با موجودی ۱۳ میلیون مترمکعبی فعلی، ۳ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می‌دهد و حجم آب سد ماملو نیز از ۷۲ میلیون متر مکعب سال گذشته، به ۴۵ میلیون متر مکعب رسیده است؛ این درحالیست که حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با ۴ میلیون متر مکعب کاهش به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است. میزان بارش‌ها نیز از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۰.۷ میلی‌متر ثبت شده که این میزان در سال گذشته ۸۵.۳ میلی‌متر بوده است؛ بر این اساس میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی قبل آن ۴۱ درصد و نسبت به بلندمدت ۵۰.۶ درصد کاهش یافته است.

آخرین وضعیت منابع آبی تهران
محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران - در خصوص وضعیت منابع آبی تهران به ایسنا گفت: علی رغم اینکه در روزهای اخیر شاهد بارش باران و برف در تهران بودیم اما با توجه به اینکه عمده بارش ها در بالادست سدها به شکل برف بوده، مشکل آب تهران حل نشده و لازم است که مشترکان همچنان به موضوع مدیریت مصرف حساس باشند. وی با بیان اینکه ذخایر سدهای تهران وضعیت مناسبی ندارند، اظهار کرد: بارندگی هایی که اتفاق افتاد خوب است، اما نکته ای که در مورد بارندگی ها وجود دارد این است که این بارش ها عمدتا در سرشاخه و بالادست سدها عمدتا به شکل برف بوده و تبدیل به روان آب نمی شود که بتواند مشکل را در کوتاه مدت حل کند. بی شک این بارش ها نعمت هستند و برای فصول گرم سال ذخیره خواهد شد اما نکته ای که وجود دارد، با توجه به اینکه در پاییز بارندگی نداشتیم و روان آب ایجاد نشد، بارش های اخیر خیلی به مخازن سدها کمک نخواهند کرد و آوردی برای رودخانه ها ندارند.