تحصن برای انتخاب رئیس جمهور

آرمان امروز: به دنبال شکست پارلمان لبنان در یازدهمین جلسه انتخاب رئیس جمهوری جدید، منابع رسانه‌ای از تحصن چند نماینده در ساختمان نهاد قانون گذاری این کشور در اعتراض به سریال تکراری شکست در انتخاب رئیس جمهوری جدید خبر دادند.
خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که پس از جلسه ناموفق پنج‌شنبه پارلمان لبنان شماری از نمایندگان مستقل جمعه برای دومین روز متوالی در ساختمان پارلمان تحصن کرده تا مقامات کشورشان را در راستای حل و فصل این پرونده تحت فشار قرار دهند.
این تحصن ابتدا توسط دو نماینده «ملحم خلف» و «نجاة صلیبا» آغاز شد و طی روز جمعه ۱۲ نماینده دیگر نیز به آنها ملحق‌شدند.
نجاة صلیبا، نماینده زن و ملهم خلف که هر دو از نمایندگان مستقل در پارلمان لبنان هستند در این باره گفتند: در ساختمان پارلمان خواهیم ماند و به نمایندگان وظیفه قانونی آنها را برای انتخاب رئیس‌جمهور گوشزد خواهیم کرد.

این دو نماینده تاکید کردند که نمی‌توانند سرنوشت مردم لبنان را به حال خود رهاکنند.