پاسخ واعظی به ادعای کریمی قدوسی

گروه سياسي| باز هم ادعایی تازه از سوی کریمی قدوسی حاشیه ساز شد . ظهر روز گذشته بود كه توييتي با اين محتوا كه «يكي از وزراي دولت روحاني كه با اكبري جاسوس معدوم شده انگليس در ارتباط بوده، هم‌اكنون در زندان است»، از صفحه رسمي كريمي‌قدوسي نماينده اصولگراي مجلس يازدهم رسانه‌اي شد. توييتي كه مجموعه‌اي مبهم از داده‌هاي نامشخص را مطرح مي‌كرد بدون اينكه توضيح خاصي درباره آن بدهد. بلافاصله پس از انتشار اين توييت، اين پرسش در ميان كاربران دست به دست چرخيد كه منظور از وزير زنداني دولت روحاني كدام وزير است؟در ادامه اين ابهام نيز مطرح شد كه اگر يكي از وزراي دولت روحاني ارتباطي با اكبري داشته است، چرا مقامات انتظامي و امنيتي نسبت به اين ارتباط واكنشي نشان نمي‌دهند و او را بازداشت نمي‌كنند؟ پرسش مهم‌تر اين بود كه كريمي‌قدوسي چرا اطلاعات خود را در اختيار مقامات مسوول كشور نگذاشته و آن را در فضاي مجازي به اشتراك گذاشته است. واكنش كاربران به اين توييت اما مجموعه‌اي از ديدگاه‌هاي متفاوت بود. برخي ديگر از كاربران هم اشاره مي‌كردند كه ممكن است اين ديدگاه در ادامه برخي ديگر از اتهامات بدون پشتوانه كه در گذشته توسط كريمي‌قدوسي عنوان شده بود، مطرح شود. تحليلي كه ساعاتي بعد مشخص شد چندان دور از واقعيت هم نيست. ساعاتي پس از توييت كريمي‌قدوسي بود كه منيبان به نقل از محمود واعظي خبري را منتشر كرد كه داده‌هاي اطلاعاتي تازه‌اي را در خصوص اين ادعا مطرح مي‌كرد. رييس دفتر روحاني در دولت دوازدهم گفت: «اگر يكي از اعضاي دولت و وزرا در زندان بودند قطعا من در جريان قرار مي‌گرفتم اما هيچ كس در زندان نيست.» اظهاراتي كه نشان مي‌داد ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي نماينده اصولگراي مجلس ريشه در واقعيت ندارد.
محمود واعظي، رييس دفتر حسن روحاني در دولت دوازدهم، با ادعاي كريمي‌قدوسي مبني بر اينكه يكي از وزراي دولت روحاني اكنون به دليل ارتباط با عليرضا اكبري در زندان به سر مي‌برد، گفت: اكبري با هيچ‌يك از وزراي ما ارتباطي نداشت. او ارتباط محدودي با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي داشت كه به دولت مربوط نمي‌شود. او افزود: اين آقايي كه اين ادعا را مطرح كرده قبلا هم ادعاهاي ديگري داشته كه هيچ‌كدام اثبات نشده است. واعظي در پايان گفت: اگر يكي از اعضاي دولت و وزرا در زندان بودند قطعا من در جريان قرار مي‌گرفتم، اما هيچ‌كس در زندان نيست و او اولين نفري است كه چنين ادعايي دارد.پس از اين اظهارنظر واعظي اما بسياري از كاربران اين موضوع را مطرح كردند، چرا دستگاه‌هاي مسوول درباره اين نوع ادعاهاي بدون پشتوانه واكنش مناسب نشان نمي‌دهند و فرد مطرح‌كننده اين ادعاها را مورد پيگيرد قرار نمي‌دهند؟