بخشنامه طالبان: شاعران از این شعرها نگویند

وزارت امر به معروف و نهي از منکر طالبان طي بخشنامه‌اي دستور داد شاعران از سرودن شعرهايي که «شبيه ساز و سرود» خوانده مي‌شود، خودداري کنند. وزارت امر به معروف و نهي از منکر طالبان طي بخشنامه‌اي دستور داده که شاعران از سرودن شعرهايي که «شبيه ساز و سرود» خوانده مي‌شود، خودداري کنند. اين مکاتبه در شهريورماه 1401 صادر شده اما تصوير آن اکنون در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شده است. طالبان مشخص نکرده که منظور از اشعار «شبيه ساز و سرود» چيست؟ تاريخ اين مکاتبه نشان مي‌دهد که در 16 شهريور سال جاري صادر شده، اما وزارت امر به معروف طالبان در اين مورد رسما چيزي نگفته است.