کاهش پنج درجه‌ای دما تا پایان هفته

با توجه به گذراندن روزهاي سردتر از نرمال نسبت به بلندمدت‌ طي ماه گذشته، سازمان هواشناسي از نفوذ توده هواي سرد و کاهش دما بين سه تا پنج درجه سلسيوس تا چهارشنبه (5 بهمن) خبر داد. مناطق تحت تاثير کاهش دما شامل «غرب و شمال غرب، شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه و ارتفاعات البرز، مازندران، گلستان و گيلان» است. با ادامه سرماي هوا انتظار مي‌رود مصرف منابع انرژي به‌ويژه برق و گاز افزايش يابد و يخبندان و لغزندگي جاده‌ها در مناطق تحت تاثير روي دهد. در اين شرايط جوي احتمال خسارت به صنعت کشاورزي نيز وجود دارد. براي جلوگيري از آسيب و مخاطره در اين شرايط جوي، صرفه‌جويي و مديريت مصرف منابع انرژي و استفاده از پوشش‌هاي مناسب براي جلوگيري از آسيب به شبکه داخلي آب شرب منازل توصيه مي‌شود. در چنين شرايطي از ضد يخ در رادياتور خودروها و ماشين آلات کشاورزي استفاده شود. احتياط در سفرها، به همراه داشتن تجهيزات لازم و سوخت کافي نيز توصيه مي‌شود