گمرک افشا کرد: خروج محصولات با ارزش به اسم ضایعات

آرمان امروز: گمرک جمهوري اسلامي ايران صراحتاً به تخلف برخي صادرکنندگان و اظهار برخي محصولات پوست و چرم و سالامبور ذيل تعرفه‌هاي 4115 و 05119960 تحت عنوان ضايعات پوست و يا اشبالت اشاره کرده و دستور داده است که اظهار محصولات صادراتي پوست و چرم و سالامبور صرفاً در گمرکات تخصصي انجام شود. «رنگ کردن گنجشک و فروش آن به‌جاي قناري» ضرب‌المثل معروفي است که نياز به توضيح آن نيست اما اخيراً گمرک از تخلف برخي صادرکنندگان پوست، چرم و سالامبور پرده برداشت که هنگام صادرات محصولات باارزش صادراتي را به اسم ضايعات چرم يا اشبالت از کشور خارج مي‌کنند.
برخي از صادرکنندگان اين محصول براي اينکه هزينه‌هاي گمرکي کمي پرداخت کنند عنوان ضايعات را روي محصول خود مي‌گذارند اما اين بار گمرک متوجه اين موضوع شده است و با ارسال نامه‌اي به واحدهاي ستادي و اجرايي بر دقت در انجام تشريفات صادرات محمولات صادراتي پوست، چرم و سالامبور تأکيد مجدد کرده است. گمرک جمهوري اسلامي ايران صراحتاً به تخلف برخي صادرکنندگان و اظهار برخي محصولات پوست و چرم و سالامبور ذيل تعرفه‌هاي 4115 و 05119960 تحت عنوان ضايعات پوست و يا اشبالت اشاره کرده و دستور داده است که اظهار محصولات صادراتي پوست و چرم و سالامبور صرفاً در گمرکات تخصصي انجام شود. لزوم اعمال کنترل‌هاي دقيق و بررسي اسنادي و ارزيابي کامل، اخذ نظريه آزمايشگاه جهت تعيين ماهيت و مجوز جهاد کشاورزي براي صادرات پوست، چرم و سالامبور از جمله دستورات گمرک کشور است که اميد مي‌رود باعث شود در آينده سخت‌گيري‌هاي بيشتري در زمان صادرات اين محصولات ايجاد شود.