بایدن در مسیر موفقیت

بر اساس تعدادي از تحليل‌هاي اخير، به طور گسترده انتظار مي‌رود که اقتصاد ايالات متحده در طول سال 2023 شاهد يک وضعيت خوب باشد. به طور عمده اين دلايل شامل دلايل داخلي و همچنين اطمينان در مورد چشم انداز اقتصاد جهاني به دليل ارتباط آن با اقتصاد آمريکا، و احتمال پايان جنگ جاري در اوکراين و سردرگمي روند بازگشايي کامل اقتصاد چين پس از قرنطينه کوويد-19هستند. بسياري از کارشناسان در اجتناب ناپذير بودن رکود اقتصادي ترديد ندارند اما درباره اينکه رکود متوسط، ساده يا قوي و گيج کننده خواهد بود، اتفاق نظر ندارند.
الجزيره نت از طريق پرسش و پاسخ در تلاش است تا افق اقتصاد آمريکا در سال جديد 2023 را تحليل کند.
مقابله با تورم و تلاش فدرال رزرو (بانک مرکزي ايالات متحده) براي مقابله با افزايش نرخ آن به نرخ‌هاي بي سابقه، که بالاترين ميزان در 40 سال گذشته است، مهمترين ويژگي اقتصاد آمريکا در يک سال گذشته است.