آمار ارائه شده کدام بازه زمانی را شامل می‌شود؟

پيرو درج مصاحبه‌اي با آقاي دکتر دادکان در روزنامه شنبه اول بهمن جوابيه‌اي از سوي اداره روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارتخانه به دفتر روزنامه ارسال شده است که عينا درج مي‌شود: در بخشي از مصاحبه‌ دکتر محمد دادکان، رئيس محترم اسبق فدراسيون فوتبال با روزنامه «آرمان ملي» آمده است: «توصيه من به ايشان اين است که آقاي وزير ورزش در طول ماه 29 روز براي دولت مي‌دوي يک روز هم براي مردم بدو. ايشان بايد به مردم بگويد که در ماه‌هايي که به عنوان وزير ورزش انتخاب شده چه عملکردي داشته است. در طول اين سال‌ها86 ورزشکار ملي از کشور مهاجرت کرده‌اند يا تابعيت خود را تغيير داده‌اند. ورزشکاراني که باقي مانده‌اند نيز نسبت به وضعيت خود انتقاد دارند. با رويکرد سلبي هم کار درست نخواهد شد.» شکي نيست که دغدغه‌هاي دکتر دادکان به عنوان يکي از چهره‌هاي ورزشي و دانشگاهي قابل احترام است و در اين بين آنچه بايد مورد تاکيد قرار بگيرد آن است که وزير ورزش و جوانان به عنوان يکي از اعضاي کابينه‌ دولت مردمي در قالب انديشه‌هاي «مردم‌محور» رئيس دولت سيزدهم همواره در راستاي تحقق اهداف اين دولت که با محوريت خدمت به مردم شکل گرفته‌، حرکت مي‌کند و نه يک روز بلکه وزارت ورزش و جوانان هر روز مکلف به انجام وظايفي در راستاي ارتقاي سطح سلامت مردم و افزايش نشاط اجتماعي است. شکي نيست که نمي‌توان منکر برخي از مشکلات به ارث رسيده از گذشته شد اما آنچه اهميت دارد برنامه‌ريزي و حرکت جهادي براي حل مشکلات ورزشي براي رضايت مردم است که با ورزش عجين شده‌اند. آنچه مسلم است مهاجرت ورزشکاران و اخذ تابعيت کشورهاي ديگر به هيچ وجه مورد تاييد اين وزارتخانه نبوده اما در عين حال مشخص نيست آمار ارائه شده از سوي آقاي دادکان کدام بازه زماني را شامل مي‌شود، لذا ضمن تکذيب ارتباط اين آمار با دوران مديريت جديد اين وزارتخانه، اعلام مي‌کند با همراهي دولت، حمايت مناسبي از قهرمانان به‌عمل آمده و اين حمايت‌ها کماکان ادامه خواهد داشت. در بخش ديگري از اين مصاحبه‌، دکتر دادکان به اهميت مقبوليت مديران بين مردم تاکيد کرده و به عنوان سوال مطرح کرده‌اند که يک مدير بايد ببيند بين مردم مقبوليت دارد يا خير؟ دکتر سيدحميد سجادي، وزير ورزش و جوانان که از 3 شهريورماه 1400 با رأي مجلس شوراي اسلامي به‌صورت رسمي در اين مسند قرار گرفت، با شاخصه‌هايي از سوي رئيس‌جمهور محترم به مجلس معرفي شد که مطالبه و خواسته‌ بسياري از جامعه ورزش بود که دکتر ابراهيم رئيسي هم به اين موضوع اشاره داشته‌اند و شکي نيست که کمک و همراهي جامعه‌ ورزشي و دانشگاهي در راستاي منافع ملي مي‌تواند به بهبود اوضاع ورزش کشور کمک کند. اين وزارتخانه همواره از نقدها و نظرهاي فني دلسوزان ورزش کشور بهره مي‌برد.
محسن معتمد کيا - سرپرست کل اداره روابط عمومي و اطلاع‌رساني