سايه سپاه بر روي سفارت انگليس

آرمان امروز: نصب بنر روبه‌روي سفارت انگليس در پي تروريسم خوانده شدن سپاه پاسدارن خبرساز شد. هفته‌هاي گذشته افراد ناشناس شعار‌هايي را بر ضد حکومت انگليس بر روي سفارت اين کشور در تهران با اسپري‌هاي رنگي نوشتند. شعارهايي مانند لانه تجزيه طلبان، هرکي بياد به مهموني بايد بره تو گوني، لانه جاسوسي تعطيل بايد گردد، دشمن ابدي، جاسوس انگليسي اخراج بايد گردد، روباه پير و ... . پس از آن  سايمون شرکليف وزير انگلستان در توئيتي چند عکس از پاکسازي ديوار سفارت منتشر کرد و از سفارتخانه‌هاي آلمان، کره جنوبي، فرانسه، ايتاليا، برزيل و ... که در اين عمليات به او کمک کرده بودند تشکر کرد. شرکليف همچنين از برخي عابران نيز قدرداني کرد. پس از حواشي خبر پاک کردن شعارها بر روي ديوار سفارت انگليس توسط سفير در اطراف سفارت نصب شد. بنرها با عنوان «ننگ با رنگ پاک نمي شود» در اطراف سفارت نصب شد. حالا روز گذشته بنر در حمايت از سپاه در همان جا نصب شد.
سرزمین خودرو ایرانیان