منابع بانکی400 میلیاردی در مسیر آزادراه مشهد- چناران

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه وزارت راه و شهرسازی خبر داد: با پیگیری های انجام شده از سوی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و با هدف  تسریع عملیات اجرایی آزادراه مشهد- چناران، با مشارکت بانک تجارت و بانک صادرات مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده۵۶ در سال ۱۴۰۲ به این پروژه تخصیص می یابد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید جلال افتخاریان گفت:‌  به دنبال سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان خراسان رضوی و اهمیت تسریع در عملیات اجرایی آزادراه مشهد-چناران، مقرر شد مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار طی دو سال از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از سوی بانک ها با پیگیری شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به همراه اعتبارات مصوب از سوی سازمان برنامه و بودجه  به این پروژه تزریق شود. وی ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده برای جلب مشارکت بانک ها برای تامین مالی این پروژه از سوی شرکت ساخت اظهار کرد:‌ مقرر شد در مرحله اول بانک مسکن  مبلغ۱۰۰ میلیارد تومان و بانک تجارت مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۱ از محل ماده ۵۶ به این پروژه تخصیص دهد.افتخاریان ادامه داد: در نشستی با حضور معاونان مدیرعامل بانک های تجارت و صادرات، نمایندگان شرکت ساخت و توسعه و آستان قدس رضوی به عنوان پیمانکار نحوه تامین مالی این پروژه در سال آینده مشخص شد. وی اعلام کرد: سال آینده ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ از سوی این دو بانک به پروژه تزریق می شود و آستان قدس رضوی نیز به عنوان پیمانکار عملیات اجرایی این آزادراه را تسریع می بخشد تا بخش هایی از این آزادراه آماده بهره برداری شود.  
سرزمین خودرو ایرانیان