لزوم حفظ آرامش در روابط با آذربایجان

حسن هانی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل  
 
 
 

آن‌چه براي سفارت آذربايجان در تهران رخ داد، اتفاقي تاسف‌بار است. در اين حادثه يک نفر کشته و دو نفر زخمي شده‌اند. فردي که اين اقدام را انجام داده توسط عوامل مربوطه دستگير شده است. اين اتفاق، حادثه‌اي با نيت شخصي است اما از آنجا که در ماه‌هاي اخير برخي عناصر بيگانه تلاش کرده‌اند روابط ايران و آذربايجان را دستخوش تحولاتي منفي کنند، اين حادثه بايد به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز در حال بررسي ابعاد اين حادثه ناگوار است تا مشخص شود فرد مهاجم به سفارت آذربايجان در ايران چه انگيزه‌اي داشته است. اين حادثه از آنجا که در بازه زماني فعلي صورت گرفته، حادثه‌اي مشکوک است. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت باکو و شخص الهام علي‌اف به استفاده از اين فضا و اين اتفاق تلاش مي‌کند روابط تهران - باکو را در حد پاييني قرار دهد و حتي پيش بيني مي‌شود که در آينده نزديک الهام علي‌اف به‌طور يک‌جانبه روابط خود را با ايران کاهش دهد. از اين منظر اين اتفاق را بايد مورد بررسي قرار ‌دهيم و بررسي‌ها نشان مي‌دهد که تنش بين ايران و آذربايجان افزايش پيدا کرده و با اين حادثه تنش‌ها بيشتر هم خواهد شد. از اين منظر ضروري است که ابعاد اين حادثه به صورت ويژه رسيدگي شود. نبايد اقداماتي شتاب‌زده در برابر موضع‌گيري الهام علي‌اف انجام داد زيرا طي ماه‌هاي گذشته شايد هجمه شفاهي رئيس‌جمهور آذربايجان عليه ايران بوديم. برنامه‌ريزي‌‌اي عليه ايران در منطقه و حتي در جهان با محوريت آذربايجان در حال شکل‌گيري است به اين مفهوم که نفوذ آمريکا و رژيم صهيونيستي در آذربايجان، همچنين حضور برخي عوامل موساد در کنار مرزهاي مشترک ايران و آذربايجان با اهداف خاصي صورت گرفته است و اين حمله نيز با اينکه يک اتفاق گذرايي است اتفاقي که شخصي بوده و طرفي که تيراندازي کرده مدعي است که مشکلات خانوادگي داشته است اما مشکوک است. شتاب‌زدگي علي‌اف و دولت باکو نشان مي‌دهد اين حادثه احتمالا سازمان يافته است و عوامل پشت پرده آن در صدد تخريب روابط ايران و آذربايجان هستند. از اين منظور دستگاه‌هاي مربوطه بايد بررسي کنند که اين فرد چه انگيزه‌اي داشته و چه کساني پشت اين حادثه حضور داشته‌اند.