واکنش تند آیت الله محقق داماد درباره مجازات منتقدان سرشناس

آرمان امروز: آیت الله محقق داماد گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که پارلمانش می خواهد تصویب کند که هرکس خلاف حاکمیت حرف می زند به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شود. نمی دانم در کره شمالی چنین چیزی هست یا خیر؟ آیت الله محقق داماد در حاشیه نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که پارلمانش می خواهد تصویب کند که هرکس خلاف حاکمیت حرف میزند به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شود. نمی دانم در کره شمالی چنین چیزی هست یا خیر؟ یک اتهامی مطرح می‌شود  که می‌گوید فقه کشور را ویران کرده است. در حوزه اقتصاد، عمل نکردن به حلال و حرام، کشور را به اینجا کشانده است. دولت در زمینه ثروت های ملی مرتکب خلاف شرع علنی شده است. یک نفر در مجلس نیست این مسائل را بفهمد.  فروختن نفت و تقسیم آن حرام است.