بیانیه چاره نیست؛ میز مذاکره را آماده کنید

آرمان امروز- رضا پورحسين: آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان در بيانيه‌اي مشترک به گزارش اخير آژانس اتمي درخصوص مغايرت در پيکربندي دو آبشار سانتريفيوژ در نيروگاه فردو با آن چه که ايران پيشتر اعلام کرده بود، واکنش نشان دادند.
در بيانيه مشترک آمريکا و تروئيکاي اروپايي آمده است، ما متوجه گزارش آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي درخصوص اينکه ايران تغييرات اساسي در پيکربندي برخي از سانتريفيوژهايش بدون اطلاع پيشين به آژانس اتمي اعمال کرده، شده‌ايم. اين سانتريفيوژها اورانيوم غني‌ سازي شده با خلوص 60 درصد توليد مي‌کنند و در نيروگاه غني‌سازي فردو واقع هستند.
همانطور که آژانس عنوان کرده است، اعمال تغييرات با تعهدات ايران ذيل توافق پادماني لازم عدم اشاعه هسته‌اي مغاير نيست. عدم اطلاع‌رساني لازم باعث تضعيف توانايي آژانس اتمي در شناسايي به موقع مسائل در تاسيسات هسته‌اي ايران مي‌شود. تغيير جديد گزارش شده در پيکربندي آبشار سانتريفيوژ استفاده شده در ساخت اورانيوم نزديک به سطح سلاح، باعث تضعيف لزوم تعهد گزارش‌دهي پادماني ايران و همچنين تضعيف پذيرش بررسي‌ هاي پادماني که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي لازم مي‌داند، مي‌شود.
تروئيکاي اروپا اذعان کردند که توليد اورانيوم غني ‌سازي شده با خلوص بالا در نيروگاه غني‌سازي فردو تهديدات اشاعه هسته‌اي بزرگي در پي دارد و هيچ توجيه غيرنظامي معتبري ندارد.

آمريکا و تروئيکاي اروپايي همچنين در بيانيه مشترک خود آورده‌اند: اقدامات ايران از آنجايي که به اعمال تعهدات راستي‌آزمايي و شفافيت ذيل برجام خاتمه داده (ازجمله با خاتمه دادن به پروتکل الحاقي براي قريب به دو سال)، بسيار بيشتر نگران‌کننده است. ايران همچنين هيچ پاسخ معتبري به سوالات برجسته آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در راستاي تحقيقات پادماني آژانس ارائه نکرده است؛ با وجود اين که دو قطعنامه در اين خصوص توسط شوراي حکام طي سال گذشته تصويب شده است.
در انتهاي بيانيه آمريکا و سه کشور اروپايي آمده است: ما از ايران مي‌ خواهيم که از تمامي تعهدات قانوني اش ذيل توافق پادماني جامع با آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي پيروي کند و همکاري کاملي با آژانس در اجراي پادمان ‌هاي موثر در فردو داشته‌باشد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي در گفت ‌و گويي درباره اظهارات رافائل گروسي، مدير کل آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي که در يکي از خبرگزاري‌هاي بين المللي منتشر شده است، گفته بود: اگر اين مطلب را گروسي گفته باشد احتمال مي‌دهم اطلاعات او بروز شده نباشد.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي افزود: يکي از بازرسان آژانس سهوا گزارش کرده بود که ايران در فردو تغييراتي در رويه بهره برداري انجام داده که پيشتر آن را اعلام نکرده است. بازرسان قبلي در محل حضور يافتند و پس از توضيحاتي که براي آن‌ها داده شد بازرس مذکور به سهو خود پي برد و پس از هماهنگي آن ‌ها با دبيرخانه آژانس موضوع عملا حل شد؛ ضمن اين‌که امروز هم نامه‌اي از جانب دفتر پادمان سازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ به نامه قبلي آژانس در اين خصوص ارسال شده است.
مرتضي مکي، تحليلگر ارشد مسائل بين‌الملل در اين خصوص مي گويد: واکنش اروپا به گزارش اخير آژانس به اين علت است که آن ها مي خواهند بر هر موردي تاکيد کرده و از آن استفاده کنند تا امتياز بيشتري از ايران پاي ميز مذاکره بگيرند.
وي افزود: امروز در ميان غربي ها اجماع عليه ايران وجود دارد و نتانياهو تلاش مي کند اين اجماع عليه ايران شکل و شمايلي تند به خود گيرد. امروز آن ها تلاش مي کنند تا برجام را به مرگ قطعي برسانند اما به علت اين که اين امر به نفع هيچ يک از طرفين نيست، هنوز به سمت مرگ برجام گام برنداشته اند.
مکي ادامه داد: امروز مسئولان ايران بايد هوشمندانه عمل کنند و ايران نبايد در تله غربي ها بيفتد و نبايد واکنش تندي به اين فشارها داشته باشد تا از روزنه هاي ديپلماسي به توافقي مطلوب دست پيدا کنيم. اين توافق براي به آرامش رسيدن و صلح و ثبات بسيار مفيد است و نبايد اقدامي انجام داد که مرگ آن حتمي شود.
وي افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال هاي اخير رويکردي سياسي و غيرعادلانه داشته است اما اين به معناي اين نيست که نمي شود با اين مجموعه همکاري سازنده داشت. بايد به اين سمت حرکت کرد زيرا اگر ايران در شوراي حکام محکوم شود، کار به مراتب سخت تر مي شود.
اين تحليلگر ارشد مسائل بين الملل خاطرنشان کرد: اين مسير سختي است و هر اتفاقي مي تواند تبعات گسترده اي داشته باشد و بر همين اساس بايد هوشمندانه عمل کرد. تفاهم با آژانس و تصميم سخت به معناي دادن امتياز نيست بلکه هزينه هاي کشور را کاهش مي دهد.
مکي تصريح کرد: در اين فرصت که غربي‌ها نيز بر راه و روش ديپلماسي تاکيد دارند بايد به سمت توافق حرکت کرد و مقدمات اين طرح را چيد زيرا اگر اين فرصت نيز از دست برود ممکن است کار در ادامه به مراتب سخت تر شود و مجبور باشيم امتيازات به مراتب بيشتري به طرف مقابل بدهيم.