پیشنهاد مهاجرانی برای اصلاح امور کشور

آرمان امروز: عطاالله مهاجراني، وزير ارشاد دولت اصلاحات در تازه‌ترين واکنش به مسائل سياسي ايران در حساب توييتري خود مي‌نويسد: هر سه، روضه‌خوان‌هاي متوسطي هستند جايشان در تريبون نماز جمعه مشهد و تهران نيست. يک گام کوچک در اصلاح امور کشور اين است که حضرت آيت‌الله خامنه اي مثلث مبارک علم الهدي، سيد احمد خاتمي و صديقي را از نماز جمعه بفرستند، سازمان تبليغات. روحاني دانشمند و دانا استاد ،ما، آيت الله دکتر خليل رفاهي مي گفت: اگر بين تيم واليبال آرارات ارامنه اصفهان و تيم مسجد سيد مسابقه باشد. تيم مسجد سيد ده شبانه روز سينه بزنند و به بازويشان حرز جواد ببندند. همه مومنان براي پيروزي تيم مسجد سيد دعا کنند و اشک بريزند، مي‌بازند. مي‌گفت خلاف عدالت است که تيم آرارات که درست انتخاب شده اند به خوبي آموزش ديده اند در ميدان مسابقه برنده نشوند خداوند عادل است و براي هر چيزي اندازه قرار داده است دعا جاي عمل و تفکر و تعقل و برنامه ريزي را نمي گيرد که هر چيزي به جاي خويش نيکوست.