آیت الله استادی: تا خوب نشویم، جامعه خوب نخواهد شد

آيت ‌الله رضا استادي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با تاکيد بر اينکه مسئولان بايد خوب باشند تا مردم هم خوب باشند مي‌گويد: کساني که دنبال تحول هستند، در هر تحولي بايد يادشان باشد که آيا به فقه جواهري ضرر مي ‌رساند يا سود؟ اگر فقه بماند، همه چيز خواهد ماند؛ گويي اصل ماندگاري جمهوري هم به فقه است. اينکه منطق مظفر يا منطق ديگر خوانده شود، بدون اين تحول معلوم نيست سودي داشته باشد. مسأله بيمه از 200 سال قبل در هند و جاهاي ديگر مطرح بوده و بعد از نيم قرن در نجف و قم مطرح شد. وقتي مي‌ توان به قم خيلي اهميت داد که بگوييم همه واقعا در طريق ملاشدن هستند؛ امام حوزه را با همه نواقص ديده بود و مي ‌گفت بايد باشد، بنابراين برخي بهانه نکنند که اصل حوزه را بزنند.
اگر واقعا در جوانان چنان تحولي پيدا شد که از جان و زندگي و همه چيز گذشتند و به جبهه رفتند، بايد در روحانيت و حوزه هم رخ دهد تا آبروي کشور و دنيا و جلوي چشم مردم باشد. بايد بپذيريم که ما تا خوب نشويم، جامعه هم خوب نخواهد شد.