فضای مجازی لازمه دموکراسی است

احمد عليرضا بيگي، عضو کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس تاکيد کرد: آيا اگر برخي افراد از فضاي مجازي و اينترنت استفاده نادرست دارند ما بايد کشور را از فضاي مجازي و اينترنت محروم کنيم يا با آموزش هاي صحيح بستري مناسب ايجاد کرده و از تکنولوژي براي اثبات حقانيت خود استفاده کنيم؟
او با اشاره به ضرورت رفع فيلترينگ باتوجه به آرام شدن فضاي کشور، بيان کرد: اينترنت و فضاي مجازي لازمه دموکراسي است. براي آگاه کردن مردم ما به اين دو نياز داريم. در شرايطي که مردم احتياج دارند با يکديگر صحبت کرده و بعد صداي خود را به گوش مسئولان برسانند، اينترنت بديهي ترين ابزار براي انجام اين کار در سطح دنيا است. حاکميت، دولت و مجلس در خصوص ارز خط مشي را تعيين مي‌کنند. ديگر از آن زمان گذشته که مثلا رئيس کميسيون‌هاي مجلس براي موضوع ارز جلسه بگذارند. حاکميت بايد اين موضوع را امنيتي ببيند چون ارزاق و زندگي مردم به دلار و سکه وابسته است. اينجا ديگر چپ و راست ندارد؛ حقوق عامه مردم مطرح است که بايد قاطعانه رعايت شود.