«بیژن زنگنه» محاکمه خواهد شد

آرمان امروز: «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌ای که برای «بیژن زنگنه»، وزیر نفت دولت‌های حسن روحانی تشکیل شده است در جمع خبرنگاران گفت: «براساس دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با ترک فعل مسئولان، درخصوص عدم جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی و گازی برای وزیر وقت نفت پرونده قضایی تشکیل شده است، عدم اقدام موثر و به موقع وزیر وقت نفت در جمع آوری گازهای مشعل میادین نفتی که منجر به اتلاف منابع، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی تشخیص داده شده و گزارش برای مرجع قضایی ارسال شده است. گزارش در مرحله بازپرسی بوده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به عدم عفو «وحید اشتری»، فردی که توییت معروف به «سیسمونی گیت» را منتشر کرده بود، ادامه داد: نسبت به فرد مورد نظر پرونده‌هایی مطرح بوده است؛ واحدهای قضایی مربوطه مطابق به این پرونده رسیدگی کردند و تصمیم لازم را اتخاذ کردند. تعدادی پرونده دارد و مطابق قانون باید تجمیع شود.»