سفر سرنوشت ساز عصر جمعه

آرمان امروز- سرویس دیپلماسی: گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا وارد تهران می شود. حضوری که به گفته بسیاری از تحلیلگران می تواند مسیر سیاست خارجی ایران را در ماه ها و سال های آینده مشخص کند. انتشار اخبار مربوط به گزارش جدید مدیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌ های هسته ‌ای جمهوری اسلامی ایران چند نکته مهم در خود نهفته است، به خصوص زمانی که سفر گروسی به تهران نیز قطعی شده است. گزارش اخیر برجامی مدیرکل آژانس همانند گزارش‌ های گذشته دو پهلو و به نحوی تهیه شده که می‌ تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. رافائل گروسی در آستانه انتخاب مجدد قرار دارد و بناست در جلسه آتی شورای حکام در این مورد تصمیم گیری شود. لذا وی به دنبال جلب نظر کشورهای غربی بوده و تلاش دارد با اطمینان دادن به آن ها و این که در راستای سیاست های این کشورها فعالیت خواهد کرد، حمایت آنان را جلب نماید. هر چند بخش عمده بودجه آژانس را کشورهای غربی فراهم می آورند؛ لیکن اعتبار این سازمان بین ‌المللی در گرو بی طرفی، حرفه ‌ای گری و توجه به خواست همه کشورهای عضو و نه تنها چند کشور صاحب نفوذ است. از قرار اطلاع، مدیرکل همچنان رویه غلط قبلی را ادامه داده و در گزارش خود به جزئیات غیرضرور که ارزش فنی و تجاری و نیز حساسیت های امنیتی دارد، پرداخته است. ضمن این که انتشار گزارش با جزئیات فراوان می تواند دست سوءاستفاده کنندگان را برای بهره برداری از این جزئیات باز گذارد. کشورهای عضو آژانس می بایست توجه داشته باشند که رفتار غیرحرفه ای و سیاسی مدیرکل آژانس تنها محدود به ایران نخواهد شد و ادامه این رویه می‌ تواند دامن گیر آن ‌ها نیز شود. همین امر شاید در خصوص تصمیم‌گیری برای انتخاب مجدد مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سیاست های برخی کشورها تاثیر گذاشته و این کشورها رویه سکوت را شکسته، پیام نگرانی خود را از این روند و روش غلط به طور روشن اعلام کنند. هر چند در روزهای آتی جلسه شورای حکام می تواند بسیار تعیین کننده باشد و بسیاری از مسائل را روشن کند.