درگذشت ۲ استاد علوم انسانی در خارج از کشور

محمدجعفر جعفری‌لنگرودی حقوقدان ایرانی و سیدجواد طباطبایی پژوهشگر تاریخ و استاد فلسفه که هر دو خارج از ایران زندگی می‌کردند، دار فانی را وداع گفتند.
محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، حقوقدان ایرانی که در سن ۹۹ سالگی در شهر ایستبورن انگلستان درگذشت، مؤلف آثاری، چون دانشنامه حقوقی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت و دایره‌المعارف عمومی حقوق موسوم به الفارق (نخستین و بزرگ‌ترین دانشنامه حقوقی به زبان فارسی) بود.
او دارای درجه اجتهاد در فقه و اصول و شاگرد اساتیدی، چون هاشم مدرس‌قزوینی، سیدحسین طباطبایی‌بروجردی، سیدصدرالدین صدر، محمدتقی خوانساری، محمدتقی ادیب‌نیشابوری (ثانی)، هادی کدکنی‌خراسانی و میرزامهدی آشتیانی بود.
دیروز همچنین سیدجواد طباطبایی، نویسنده وپژوهشگر تاریخ و استاد فلسفه سه‌شنبه شب در سن ۷۷ سالگی در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت.


سیدجواد طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در زمینه فلسفه، تاریخ و سیاست و عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ مشغول تدریس در مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش» بود. طباطبایی مدیرگروهی فلسفه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی را در کارنامه خود داشت.
ابن‌خَلدون و علوم اجتماعی، گفتار در شرایط امتناع، تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، ملاحظاتی در مبانی نظری، زوال اندیشه سیاسی در ایران، گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران، خواجه نظام‌الملک طوسی، گفتار در تداوم فرهنگی ایران، ترجمه تاریخ فلسفه اسلامی، هانری کُربَن و ۱۶فلسفه و سیاست، مجموعه مقالات جواد طباطبایی و عناوین برخی از آثار اوست.