پايان جيره‌بندي آب در استان بوشهر

ابراهيم رييسي در آيين افتتاح و بهره‌برداري رسمي از ۱۵ طرح آب و برق در استان بوشهر، اجراي پروژه‌هاي آبرساني جهت رفع تنش‌هاي آبي در استان‌هاي كم‌آب كشور را از برنامه‌هاي محوري دولت عنوان كرد و گفت: رفع مشكل آب شرب مردم بوشهر و پايان جيره‌بندي آب در اين استان از نتايج توجه دولت به رفع مشكلات ناشي از تنش آبي در كشور است.
رييس‌جمهوري همچنين از اقدامات قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء در اجراي پروژه‌هاي دولت تقدير و بر ضرورت تسريع در تكميل و بهره‌برداري از طرح‌هاي نيمه‌تمام در استان تاكيد كرد.
او همچنين وجود ظرفيت‌هاي عظيم در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت استفاده و بهره‌برداري مناسب از اين ظرفيت‌ها در جهت رفع نيازهاي مردم تاكيد كرد.