گزارش گروسی؛ سیاسی یا منصفانه؟

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: رافائل گروسي در آخرين ساعات سفر خود به تهران و در نشست خبري مشترک با محمد اسلامي گفت، در اين ديدار بسيار بسيار مهم آماده ايم کار را پيش ببريم و در جلسه اي با حضور دانشمندان نخبه ايراني بودم و جاي خوشحالي براي من داشت.
وي ادامه داد: ما ديروز مذاکراتمان را شروع کرديم و امروز ادامه يافت. گروسي اظهار کرد: دو مساله مهم هستند که وجود دارد اول اينکه توقعات بالا هستند و حضور شما از مطبوعات نشان مي دهد چقدر مساله مهم است. البته اين سطح توقعات در سطح جهاني هم درباره کاري که ما با ايران پيش مي بريم وجود دارد و همچنين درباره شفاف سازي و دسترسي هايي که بايد از سوي ايران داده شود.
مديرکل آژانس گفت: بخش دوم که مهم است مربوط به همکاري‌هاي فني و علمي با ايران است. در اين باره بحث کردم و قرار است رويدادي که سالها انجام مي شده وجهه بين المللي پيدا کند و اين رويداد قرار است سال آينده برگزار شود و ما از برگزاري آن حمايت مي‌کنيم.
در ادامه مديرکل آژانس درباره تهديدات مکرر رژيم اسراييل و آمريکا عليه تاسيسات هسته اي ايران و سکوت متقابل آژانس در اين باره گفت:‌ ارجاع و اشاره به حمله به نيروگاه هاي اتمي شايد الان رايج شده و آن هم به خاطر حملاتي است که به تاسيسات اتمي اوکراين انجام مي شود که مي تواند خطراتي را براي ما از گذشته زنده کند. طي کنفرانس هاي عمومي آژانس حملات و تهديد به حمله به تاسيسات اتمي و نيروگاه هاي اتمي محکوم شده است. هرگونه اقدام نظامي عليه نيروگاه هاي اتمي کاملا محکوم و غيرقانوني است و خارج از عرف بين المللي است و اميدواريم همه بتوانيم از نيروگاه هاي اتمي به ويژه در اوکراين محافظت کنيم.

گروسي در پاسخ به سaوالي ديگر مبني بر اينکه از سفر و ديدار با مقامات ايران رضايت داريد؟ گفت: من هميشه از ديدار با همکارم آقاي اسلامي استقبال مي کنم و براي من شخصا رضايت بخش است. در عين حال بحث ما بحث کاري و ضرورت است. ما مي خواهم با ايران ديالوگ جدي و سيستماتيک داشته باشيم و البته از سفر قبلي من مدتي گذشته بود در حالي که مسايلي بود که بايد با هم صحبت کنيم. جوکاري و مبتني بر صداقت و همکاري است و کار با ايران ادامه دارد.
وي افزود: از جامعه ايران مي خواهم اين را درک کند که ما بر پايه توافقات و قراردادها با کشورها بازرسي مي‌کنيم و اسراييل جز ان پي تي نيست. البته ما با آنها توافق متفاوتي داريم اما اين من نيستم که مشخص کنم با کدام کشور بايد شديد برخورد کرد يا با برخي نبايد اصلا برخورد داشت. البته بگويم از نظر من همه کشورها در جهان بايد عضو ان‌پي‌تي شوند.
گروسي در پاسخ به اينکه چرا گزارش ها و حتي اسناد و مدارک انحصاري ايران حتي غير از گزارش هاي عمومي به رسانه ها درز پيدا مي کند؟ گفت: البته بگويم هر وقت خبري از درز گزارش هاي محرمانه مي شنوم شخصا نااميد مي و عصباني مي‌شوم اما من نمي‌توانم همه اعضا را چک کنم. اين اصلا مساله خوشايندي نيست که بخواهم از آن رضايت داشته باشم اما اين مساله نشان مي دهد که ضروري است ما و ايران ديالوگ مستمر و زياد داشته باشيم و با هم دايم در تماس باشيم و اجازه ندهيم به شايعات دامن زده شود.
وي درباره اينکه امروز بر سر مسايل باقي مانده و سه مکاني که اختلاف نظر بر سر آن است به توافق مي رسيد؟ گفت: الان داريم سخت روي اين مساله کار مي کنيم.
وي در پاسخ به اينکه مي توان اميدوار بود که در نشست بعدي شوراي حکام شاهد فشارهاي سياسي کشورهاي اروپايي بر مساله ايران نباشيم؟ گفت: براي پاسخ به اين سوال من بايد يک گوي بلورين داشته باشم تا به آن پاسخ دهم.
به هر حال کشورها با اهداف مختلف براي تاثيرگذاري عمل مي کنند اما باز مي گويم که مهم است ايران و آژانس همکاري نزديک داشته باشند تا اين فشارها کاسته يا خنثي شود. اين نشان مي دهد کار مشترک ما در چارچوب پادمان بسيار مهم است و الان اين کار را داريم انجام مي دهيم.
گروسي در پاسخ به اين که چه تضميني مي دهيد از آژانس به عنوان ابزار سياسي استفاده نشود؟ اظهار کرد: من اين اطمينان را مي‌ دهم که هيچ وقت از آژانس به عنوان ابزار سياسي استفاده نمي شود و نخواهد شد و اين قول را مي دهم و تحت دستور العمل هيچ کشوري کار نمي‌کنيم و از کسي دستور نمي‌گيريم و اين گونه صحبت‌ها از نظر من مضحک هستند. براي ما عمل مهم است و زياد به حرف ديگران توجه نمي‌کنيم. همان طور که آقاي اسلامي هم گفتند براي ما مهم است با هم تحت پادمان ها کار کنيم.
وي‌ تاکيد کرد: مذاکرات احياي برجام در دستور کار است و ادامه دارد و البته توافقي ما داريم انجام مي دهيم و توافقي که قرار است به آن برسيم کمک کننده به احياي برجام خواهد بود.
شايد نکته قابل تامل در صحبت هاي گروسي آن لحظه اي بود که عنوان کرد بنده اطمينان خاطر دارم که شاهد پيشرفت در همه حوزه‌ ها خواهيم بود البته در اين مسير با چالش‌هايي نيز رو به ‌رو مي‌ شويم و برخي موارد وجود دارد که بايد با هم آن ها را انجام داده و حل و فصل کنيم تا ايران و آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي بتوانند اعتمادسازي و اعتماد افزايي کنند.
گروسي تصريح کرد: بايد شک ‌ها و ترديدها را در خصوص صلح ‌آميز بودن برنامه هسته‌ اي ايران از بين ببريم و اين کاري است که من و ايشان با هم انجام مي ‌دهيم اما هنوز اين ترديدها وجود دارد.
تاکيد گروسي بر کلمه ترديد سبب شد تا بار ديگر شائبه هايي مطرح شود. شائبه هايي که شايد ريشه در صحبت هاي هميشگي گروسي در فضاي ابهام برانگيز دارد. ابهاماتي که در روزهاي آينده و با برگزاري نشست شوراي حکام تا حدودي برطرف مي شود.
اشاره به حمله به تاسيسات هسته اي اوکراين در ميانه صحبت ها نيز شايد کنايه اي باشد که گروسي در تهران به مقامات ايران انداخته و شک و ترديدها را بيشتر کرده است.