جناب میرسلیم! دوباره جنجال نسازید

آرمان امروز: «مصطفی میرسلیم»، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و نماینده کنونی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در شبکه اینترنتی دانشگاه تهران، با ادعایی نشان داد که چه تفکراتی اکنون در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، او در این مصاحبه اینترنتی گفت: «من کاری به نظر مردم ندارم!»
او این جمله را در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره خواست اکثریت مبنی بر فیلتر نشدن اینستاگرام گفت و افزود که اگر اکثر مردم هم اشتباه بکنند و خواستار استفاده از این شبکه باشند، ما نمی توانیم به خاطر اکثریت این کار (باز کردن اینستاگرام) را بکنیم.
درباره موضوع باز یا بسته بودن اینستاگرام سخنی نیست و دو نکته اساسی را بیان می داریم: این که نماینده مردم در مجلس بگوید من با نظر مردم کاری ندارم، از عجائب روزگار است، مانند آن است که وکیلی بگوید من به آنچه موکلم گفته کاری ندارم و مثلاً اگر موکلم در صدد دریافت سود خود از شرکت طرف دعواست، من خودم تشخیص می دهم که موضوع دیگری مانند لزوم تغییر آدرس شرکت را پیگیری کنم؛ همیین قدر مضحک و همین قدر رسوا. اگر یک مقام انتصابی این حرف را می زد، کمتر شرم آور بود تا کسی که نام «نماینده مردم» را با خود یدک می کشد و همان صندلی سبز پارلمان را مستقیماً مدیون مردم است.
«عصر ایران» در این باره نوشت: البته که وقتی دایره انتخاب مردم محدود شود و بسیاری از شایستگان نتوانند وارد مجلس شوند، فردی مثل میر سلیم وارد مجلس می شود و خود را بیش از ان که وامدار مردم بداند، وامدار جریانی می شمارد که رقبایش را حذف و راه را بر او هموار کردند.

 جمله تاریخی «من با نظر مردم کاری ندارم» تنها از دهان چنین نماینده ای می تواند خارج شود. اگر بخواهیم جایزه صادقانه ترین جمله سال را به کسی بدهیم، حتماً میرسلیم با این جمله اش یکی از کاندیداهای اصلی و ای بسا برنده نهایی باشد که در کمال صراحت و صداقت، اصل قصه را گفت.