الاغ چهره اول اسکار2023

آرمان امروز: مراسم اعطاي جوايز اسکار 2023 به عنوان ايستگاه پاياني فصل جوايز سينمايي 2023-2022 با اجراي «جيمي کيمل» برگزار شد و در نهايت فيلم «همه چيز همه جا به يکباره» توانست با کسب 7 جايزه پيشتاز اين رويداد سينمايي نام بگيرد و درام ضدجنگ و آلماني «در جبهه غرب خبري نيست» هم موفق به کسب 4 جايزه از جمله بهترين فيلم بين‌المللي سال شد.
فهرست کامل نامزدها و برندگان اسکار 2023 از اين قرار است:
  بهترين فيلم: همه چيز همه جا به يکباره
  بهترين کارگرداني: دنيل کوان و دنيل شاينرت (همه چيز همه جا به يکباره)


  بهترين بازيگر مرد: برندان فريزر(نهنگ)
  بهترين بازيگر زن: ميشل يئو (همه چيز همه جا به يکباره)
  بهترين نقش مکمل مرد: «که هوي کو آن» براي «همه چيز همه جا به يکباره» 
  بهترين نقش مکمل زن: «جيمي لي کرتيس» براي «همه چيز همه جا به يکباره»
  بهترين فيلمنامه اصلي: همه چيز همه جا به يکباره.
  بهترين فيلمنامه اقتباسي: حرف هاي زنانه. 
  بهترين انيميشن بلند: «پينوکيو گيلرمو دل تورو.»
  بهترين مستند بلند: ناوالني
  بهترين فيلم بينالملي (غير انگليسي زبان): در جبهه غرب خبري نيست (آلمان)
  بهترين فيلمبرداري: «در جبهه غرب خبري نيست.»
  بهترين تدوين: همه چيز همه جا به يکباره
  بهترين طراحي لباس: پلنگ سياه: واکاندا براي هميشه
  بهترين طراحي توليد: در جبهه غرب خبري نيست.
  بهترين صدا: تاپ گان، ماوريک
  بهترين مستند کوتاه: نجواگران فيل
  بهترين فيلم کوتاه: خداحافظ ايرلندي
  بهترين انيميشن کوتاه: پسر، موش کور، روباه و اسب.
  بهترين موسيقي متن: «در جبهه غرب خبري نيست.»
  بهترين جلوههاي ويژه بصري: آواتار: راه آب