پشت پرده مذاكرات ايران و بحرين

آرمان امروز-ســرویس دیپلماسی : در حال حاضرگفت وگوهای مهمی میان ایران و بحرین در ســطح  دوجانبه برای از سرگیری روابط درحال انجام است.این منابع تاکید کردند که مذاکرات فعلا در سطح دوجانبه اســت و هیچ طرف دیگری در آن واســطه نیست و درصورت توافق درخصوص مسائل مورد اختلاف، نتایج این گفت وگو به زودی اعلام خواهد شد.ممدوح الصالح،  نماینده پارلمان بحرین در گفت وگو با اسپوتنیک به  جزئیات زیادی درخصوص ماهیت مذاکرات کشورش با ایران نپرداخت اما تاکید کرد که هیات پارلمانی ایران که اخیرا به منامه سفر کرد برای گسترش همکاری بــا بحرین ابراز تمایل کرد و بحرین نیز ابراز تمایل و رغبت کرد.
وی گفت که در آینده نزدیک ابتکارعمل هایی برای حل اختلافات تهران و منامه مطرح خواهد شــد.الصالح درخصوص نتایج مذاکرات خاطرنشان کرد که می توانم بگویم تلاش های خیرخواهانه ای برای ازسرگیری روابط درحال انجام است و بی شک بزودی نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.این نماینده بحرینی تاکید کرد که تهــران و منامه بدون نیاز به طرف ثالث توانایی رهبری مذاکرات به طور مستقیم را دارند.ممدوح الصالح همچنین با اشاره به اینکه اولویت کشورش داشتن روابط برادرانه با همسایگان بر پایه ی عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشــورها است خاطرنشان کرد که بحرین اهمیت ویژه ای به مساله بازگشایی ســفارتش در تهران و از سرگیری پروازها میان دو کشــور می دهد.بر اساس این گزارش اخیرا مجتبی رضاخواه رئیس شورای بین المجالس مجلس شورای اسلامی به همراه هیاتی برای شرکت در نشست یکصد و چهل و ششم اتحادیه بین المجالس جهانی در منامه به بحرین سفر کرد.هیات پارلمانی ایرانی در حاشــیه این نشســت با احمد بن سلمان گفت وگو کردند.  احمد بن سلمان المسلم رییس مجلس بحرین نیز در ادامه، ضمن استقبال از حضور و مشارکت هیات ایرانی به میزبانی IPU در اجلاس یکصد و چهل و ششــم منامه، خواستار گسترش روابط دو کشور در سطوح مختلف دولتی و پارلمانی شد. وی افزود: بالا بردن سطح دو جانبه و رفع جدی موانع موجود از برنامه اصلی ما در پارلمان است.
احمد بن سلمان المسلم در ادامه گفت: مجلس بحرین هم راستا با دولت، خواهان ارتقاء روابط دو جانبه است و در ابتدای امر ما خواستار بازگشایی خطوط هواپیمایی میان دو کشور (منامه به مشــهد - شیراز و تهران) هستیم.در این دیدار عباس گلرو (دبیرکل شورای بین المجالس )، ابوالفضل عمویی، روح الله متفکرآزاد و الهام  آزاد نیز با سایر نمایندگان مجلس بحرین به بحث و گفت وگوپرداختند.