اشتغالزایی برای 100 هزار نفر با احیای 4200 واحد اقتصادی

      معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: 4200 واحد اقتصادی امسال به چرخه تولید برگشت و برای حدود 100 هزار نفر از این طریق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شد. به گزارش روابط عمومی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، سید امیرحسین مدنی، درباره صنعت احیا و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی اظهار داشت: برای اشتغالزایی تمرکز بر واحدهایی که معطل مانده، تعطیل یا با نصف یا یک سوم ظرفیت اسمی در حال فعالیت بودند احیا شدند و این نهضت کماکان ادامه دارد. در حال حاضر این دیدگاه ایجاد شده که احیا واحد‌های تولید برای کشور ضروری است چرا که داشته‌های کشور را می‌توان با رویکردهای جدید استفاده و مسائل واحدهای تولید را حل کرد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور که نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی است با بیان اینکه ۶۷ حدود هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل داریم، افزود: واحدهایی در تملک بانک‌ها بوده اما راکد هستند به همین خاطر از بانک‌ها درخواست کرده‌ایم که این واحد‌های اقتصادی را احیا کنند یا آنها را به احیاگر واگذار کنند.  مدنی با اشاره به دلایل تعطیلی واحد‌های اقتصادی در کشور گفت: 17 درصد دلیل رکود و تعطیلی بنگاه‌های کشور به خاطر قدیمی بودن فناوری، 50 درصد تامین مالی و 12 درصد به دلیل مشکلات بازار است. البته در برخی موارد همه این مشکلات یا بخشی از آنها را داشته‌اند. وی با بیان اینکه2900 احیاگر شناخته شده در کشور در حال فعالیت هستند، افزود: برای تامین مالی واحدهای تولید علاوه‌بر آورده خود احیاگر، از ابزارهای بورس و بانک مرکزی نیز کمک گرفته می‌شود. البته 4200 واحد اقتصادی نیز امسال به چرخه تولید برگشته و برای حدود 100 هزار نفر از این طریق به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی شده و این مهم با کمک دستگاه‌های در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات صورت گرفته است. ایجاد 16 هزار شغل در تعاونی‌ها همچنین به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  ۸۸۸ طرح تعاونی در بخش‌های تولیدی،‌ خدمات، توزیعی و مسکن به بهره‌برداری رسید. «مهدی مسکنی»؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که با افتتاح ۸۸۸ طرح تعاونی برای  ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود، ادامه داد: ۵۷۲ طرح (معادل ۶۴ درصد) در حوزه تولید، ۲۶۴ طرح در بخش‌های خدمات و سایر توزیعی(معادل ۳۰ درصد) و ۵۲ طرح در حوزه مسکن(معادل شش درصد) به بهره‌برداری رسید. وی افزود: در مجموع در طرح‌های افتتاحی حدود ‌۵۰۳۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ حدود ۲۰۱۴ میلیارد تومان(معادل ۴۰ درصد کل) در طرح‌های تعاونی‌های تولیدی، ۱۶۳۹ میلیارد تومان(۳۳ درصد) در طرح‌های خدماتی و سایر توزیعی و ۱۳۷۸ میلیارد تومان در طرح‌های مسکن(معادل ۲۷ درصد) سرمایه‌گذاری شده است. معاون امور تعاون با بیان اینکه مجموعاً ۷۹ درصد اشتغال حاصل از طرح‌های مورد بهره‌برداری قرار گرفته در بخش مولد و به‌صورت پایدار ایجاد شده، ادامه داد: تعاونی‌های اشتغال‌زای تولیدی با تعداد ۸۹۲۴ نفر(۵۵ درصد) شاغل، طرح‌های افتتاح را به‌صورت پایدار ایجاد نموده‌اند و تعاونی‌های خدماتی و سایر توزیعی برای ۳۸۶۶ نفر(۲۴ درصد) شغل دائمی و مولد ایجاد می‌کنند. مسکنی افزود: سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت(تعاونی‌های مسکن) ۳۹۵ میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار(تولیدی، خدماتی و سایر توزیعی) ۲۸۶ میلیون تومان می‌باشد. هر طرح به‌طور متوسط ۱۸ شغل ایجاد می‌کند که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی‌های تولیدی ۱۶ نفر، مسکن ۶۷ نفر(به ‌صورت موقت) و خدمات و سایر توزیعی ۱۴ نفر است.