توضیحات محیط زیست خراسان رضوی درباره گزارش «کشت مرگ، بیخ گوش مشهد!»

اداره کل حفاظت محیط زیست استان توضیحاتی درباره گزارش «کشت مرگ، بیخ گوش مشهد!» که یک شنبه 21 اسفندماه در همین صفحه منتشر شد، به تحریریه روزنامه خراسان ارسال کرده است که در ادامه می آید: «مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، ضمن تقدیر از پیگیری های روزنامه مردمی و فعال خراسان در خصوص وضعیت آلودگی کشف رود، بیان کرد: طبق بند 4 تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 120197/ت 37969ه مورخ 28/07/1386 (استانداری های سراسر کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش از آبیاری مزارع با فاضلاب تصفیه نشده جلوگیری به عمل آورند.) همچنین طبق بند 3 صورت جلسه هیئت وزیران به شماره 96170/36083 تاریخ 13/08/1385، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو اقدامات لازم برای رفع مشکل آبیاری مزارع سبزی کاری با فاضلاب خام را در اسرع وقت با اولویت در استان های تهران، لرستان و خراسان به اجرا در آورد و موضوع توسط کارگروهی مرکب از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نیرو و دادگستری مورد کارشناسی قرار گیرد و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت تهیه و در شورای یاد شده مطرح شود.  مهدی
 اله پور در خصوص مشکلات حوزه آلودگی رودخانه حفاظت شده کشف رود مشهد اظهارکرد: با وجود نظارت ها، اخطاریه های متعدد و پیگیری های قضایی، اقدام اساسی در حل معضلات این رودخانه حفاظت شده توسط عاملان ایجاد آلودگی انجام نشده است. وی همچنین گزارش وضعیت منابع آلاینده، میزان آلودگی، اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش آلودگی، معرفی واحدهای آلاینده و حقابه رودخانه کشف رود، را بیان کرد که به این شرح است:
سپتاژ
با پیگیری های این اداره کل و متعاقباً سفر جناب آقای دکتر سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران حسب دستور وی و پیگیری و تصویب از صندوق ملی محیط زیست کشور، مبلغ 53 میلیارد تومان توسط صندوق ملی محیط زیست برای تکمیل تصفیه خانه سپتاژ از طریق بانک عامل، در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفت. عدم کفایت اقدامات شرکت آبفا به عنوان متولی احداث تصفیه خانه های جدید و توسعه تصفیه خانه های موجود به عدم تناسب میان فاضلاب تولیدی در کلان شهر مشهد و زیرساخت های موجود برای تصفیه فاضلاب مشهد منجر شده است، همچنین عدم دسترسی برخی از شهروندان به سیستم اگوی شهری، تخلیه و انتقال بخشی از این فاضلاب های شهری توسط تانکرهای حمل فاضلاب (سپتاژ) به محیط پیرامونی شهر یا در مسیر رودخانه

کشف رود را به دنبال داشته است. هرچند احداث تصفیه خانه سپتاژ توسط شهرداری مشهد در دستور کار قرار گرفته و حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اما از برنامه مقرر   (بهره برداری درمهرماه 1400) بسیار عقب تر بوده و این امر سبب تشدید آلودگی ها می شود.
فاضلاب های ورودی به رودخانه کشف رود
و آلایندگی آن

فاضلاب های ورودی به رودخانه کشف رود عبارتند از : تصفیه خانه های فاضلاب شهری- فاضلاب های خاکستری- رواناب های شهری- فاضلاب های تانکری و سپتاژ- تصفیه خانه شهرک صنعتی طوس- تصفیه خانه شهرک صنعتی چرمشهر.
تصفیه خانه های فاضلاب شهری
تصفیه خانه های فاضلاب شهری شامل: تصفیه خانه های اولنگ اسدی- پرکندآباد 1 - پرکندآباد 2- تصفیه خانه خین عرب – تصفیه خانه التیمور و تصفیه خانه آستان قدس رضوی.
عدم تناسب بین شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب با ظرفیت تصفیه خانه های شهری در مشهد
عدم تناسب بین شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب با ظرفیت تصفیه خانه های شهری در شهر مشهد به نحوی است  که تقریباً اکثر نقاط شهر مشهد از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب برخوردار بوده اما متناسب با آن ، حجم و تعداد تصفیه خانه های شهری افزایش پیدا نکرده است. از این رو به دلیل حجم بالای فاضلاب ورودی به تصفیه خانه ها، قدیمی بودن برخی از تصفیه خانه های موجود، کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری ( مانند پرکند آباد 1 و 2 و اولنگ اسدی) از کیفیت استاندارد برخوردار نبوده و مضافاً بخشی از فاضلاب بالاتر از ظرفیت مازاد تصفیه خانه ها، به صورت مستقیم و بدون انجام فرایند تصفیه   در رودخانه کشف رود تخلیه می شود. برای حل این مشکل که مهم ترین معضل زیست محیطی کشف رود است، شرکت آب و فاضلاب مشهد می بایست اقدام به ساخت و توسعه تصفیه خانه های جدید کند و تا زمانی که به اندازه کافی تصفیه خانه های با کیفیت نداشته باشیم، مشکل برطرف نمی شود. در این راستا هم اکنون تصفیه خانه جدید محلی اولنگ توسط شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تکمیل شده و به زودی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، همچنین با توجه به در دست احداث بودن تصفیه خانه بزرگ فاضلاب طبرسی و ارتقای پرکند آباد 2 امید است طی 3 سال آینده مازاد فاضلاب برای تخلیه به کشف رود وجود نداشته باشد.
شایان ذکر است ،این اداره کل در راستای وظیفه نظارتی و حاکمیتی خویش به طور مرتب از خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری پایش و در صورت عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی اخطاریه زیست محیطی برای ارگان متولی صادر می کند.
اجرای برنامه پایش از واحدهای صنعتی- خدماتی و تصفیه خانه های حوزه رودخانه کشف رود
از ابتدای امسال تاکنون حدود 250 نوبت پایش زیست محیطی رودخانه کشف رود و مراکز عمده ایجاد آلایندگی رودخانه مشتمل بر تصفیه خانه های فاضلاب شهری، شهرک صنعتی چرمشهر، واحدهای صنعتی و خدماتی از جمله قالی شویی، ملحفه شویی، بازیافت ضایعات و پرک و کارواش ها صورت گرفته است و بیش از 92 مورد اخطاریه زیست محیطی نیز برای واحدهای صنعتی/ خدماتی آلاینده صادر شده و طرح شکایت از مراکز آلاینده مزبور در مراجع قضایی در حال پیگیری است».