دستور لاریجانی برای بررسی « بازگشت حقوق های نجومی »

رئیس مجلس در پاسخ به تذکری درباره مصوبه اخیر دولت درباره حذف تبصره مربوط به سقف حقوق مدیران، از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواست موضوع را پیگیری کند.
به گزارش ایرنا و خانه ملت ، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه دیروز مجلس در تذکری گفت: اخیرا دولت تصویب نامه ای داشته که براساس آن تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری که همزمان با قانون بودجه صورت گرفت را به منزله نسخ مواد 75 و 84 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته ومحدودیت برخی پرداخت های حقوقی یا همان حقوق های نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است. وی با بیان اینکه با این مصوبه اخیر حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد اظهار کرد: با این مصوبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش های دیگر حقوقشان سقفی ندارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  خطاب به رئیس مجلس خواستار تدبیر در این زمینه شد و ادامه داد: به نظر نمی رسد تمدید قانون نسخ مصوبات گذشته باشد.علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دو قانون تنفیذ شده است که دولت نمی تواند به آن اشاره کند، لذا به هیات تطبیق گفته می شود که در این هیات بررسی دقیق تر شده و این موضوع پیگیری شود.وی در ادامه از محسن اسماعیلی رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواست که در این موضوع پیگیری های لازم را انجام دهد.
گفتنی است دولت هفته قبل مصوبه ای در خصوص حذف تبصره مربوط به سقف حقوق مدیران داشت که بعد از انتشار آن توسط خراسان و سایر رسانه ها، موجی از واکنش ها و انتقادات را در پی داشت. البته دولت نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.