۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال

مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت:  برای ۸ بانک یا موسسه مالی اعتباری که ناتراز اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دوساله مشخص و به آنها ابلاغ کردیم.  ۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آنها صورت گرفته و  موضوعشان باید در مراجع قانونی نهایی شود.

موسسه اعتباری توسعه منحل شد
انحلال موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شد. با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند.این موسسه پیش از این دارای ۳۰۰ شعبه مختلف در سراسر ایران بود.