لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی


وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

این فهم ابتدایی و غلط که با ابزار سیاست‌های پولی می‌توان تورم را به‌صورت پایدار کنترل کند، باعث انجام سیاستگذاری های غلط شده است؛ در حالی‌ که ریشه تورم در اقتصاد ایران از یک سو، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هستند که متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات سخت و اشتباه ارزی و اقتصادی در حال شدت یافتن است و از طرف دیگر ضعف بخش واقعی اقتصاد و گسست بین بخش پولی از بخش واقعی روی دیگر تورم در اقتصاد ایران است.در واقع، با استامینوفن سیاست‌های پولی نمی‌توان سرطان ناترازی‌های اقتصاد کلان را درمان کرد؛ چراکه اگر تدبیر نشود، به زودی با تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان فشار بر کسری‌های بودجه‌ تشدید خواهد شد.به‌ عنوان مثال دیدیم که تشدید ناترازی‌های تجاری و حساب سرمایه طی سال گذشته موجب شد اواخر سال ۱۴۰۲ فشار بر بازارساز ارز شدت بگیرد و قیمت دلار که بیش از هشت ماه حول و حوش ۵۰ هزار تومان در نوسان بود، به کانال جدید ۶۰ هزار تومان وارد شود.به دلیل اینکه برنامه جامعی برای مهار تورم در حال اجرا نیست و عمدتا مهار تورم از کانال سیاست‌های انقباضی پولی، کنترل رشد نقدینگی و تثبیت ارزی دنبال می‌شود، لذا به زودی شاهد تشدید رکود اقتصادی و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهیم بود و پیامد این مسائل نیز در شکست سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی مشاهده خواهد شد.همچنان معتقدم مسیر بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی اشتباه است و مجبور خواهد شد دیر یا زود علیرغم تحمیل هزینه‌های سنگین، این سیاست‌ها را کنار بگذارد.