آیت الله رئیسی بیشترین همت را برای هماهنگی مجلس و دولت داشت


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت می‌دهم در این چند سال آیت الله رئیسی بیشترین همت را برای هماهنگی بین مجلس و دولت داشت تا فقط و فقط حل مشکلات مردم را پیگیری کنیم. محمد باقر قالیباف در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا دلتنگی خود را از جای خالی دوست و برادر پرتلاشم خادم الرضا و سیدالشهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی ابراز کنم. وی افزود: شهادت می‌دهم در این چند سال او متواضعانه برای هماهنگی بین مجلس و دولت بیشترین همت را داشت تا فقط و فقط حل مشکلات مردم را پیگیری کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: از کلیه نمایندگان که در پیگیری امورات مردم شب و روز نمی‌شناختند تشکر می‌کنم. از خانواده نمایندگان که نامی از آنها برده نمی‌شود نیز قدردانی می‌کنم. از معاونان پارلمانی و کلیه کارشناسان بیرونی که در تصمیم سازی‌های مجلس موثر واقع شدند تشکر می‌کنم. از زحمات خبرنگاران پارلمانی و کلیه رسانه‌ها که در آگاهی مردم از اقدامات مجلس موثر واقع شدند و با نقد دلسوزانه عملکرد مجلس را بهبود بخشیدند تشکر می‌کنم. وی افزود: همین برای مجلس یازدهم کافی است که از زبان حضرت آقا مورد قبول قرار گرفته است. از طرف خودم از همه ملت ایران که به ما وکالت دادند تا در این چهار سال امورات آنها را پیگیری کنیم قدردانی کرده و به آنها می‌گویم کمتر روزی را بود که نمایندگان بی تلاش برای حل مطالبات آنها شب کردند و کمتر شبی بود که نمایندگان بدون دغدغه مردم به صبح رساندند. قالیباف در پایان با بیان اینکه از همه مردم عزیز حلالیت می‌طلبم، گفت: کار مجلس یازدهم تا ۶ خرداد ادامه دارد و نمایندگان به وظایف خود عمل می‌کنند از مردم می‌خواهم که بابت قصورها ما را حلال کنند و جهت عاقبت بخیری برای ما دعا کنند.