همه جاي ايران را به ستادي براي پيروزي«پزشكيان » تبديل كنيم

 در هيچ يك از دوره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري، جريان اصلاح‌طلب به مانند اين دوره در برابر آزموني اينچنين دشوار و البته تعيين‌كننده قرار نگرفته است. گرچه دوره هفتم و هشتم رياست‌جمهوري اوج پيروزي اصلاح‌طلبان به شمار مي‌رفت، ولي انتخابات اين دوره براي اصلاح‌طلبان بسيار حساس و مهم است، زيرا اصلاح‌طلبان مي‌توانند مقبوليت مردمي خود را با آراي بسيار زياد ثابت كنند و به رقيبان خود بفهمانند كه اكثريت ملت ايران به اصلاحات دل بسته است.
به عقيده من انتخابات هشتم تيرماه مي‌تواند به صحنه وزن‌كشي دو جريان اصلاح‌طلب و اصولگرا تبديل شود. اگر در روزهاي باقيمانده، اصلاح‌طلبان با درايت و رفتار صحيح سياسي عمل كنند و توانايي‌هاي مسعود پزشكيان كانديداي خود را در برابر آراي مردم قرار دهند و همه دلسوزان اين جريان و مردمي كه تغيير مي‌خواهند، براي پيروزي او وارد صحنه شوند. 
چنين حضوري مي‌تواند نشانه رشد مردمسالارانه اكثريت ملت ايران نيز باشد. روزهاي آينده بسيار مهم و تاريخي خواهد بود؛ اگر اصلاح‌طلبان قدر آن را بدانند و از مزاياي اوضاع تاريخي پيش آمده خوشه‌چيني كنند.
اما براي يك پيروزي قاطع، حضور تمام شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در صحنه لازم و ضروري است و در كنار آنان، مردم به ويژه جوانان مي‌توانند هر يك موتور محرك حركت يك خانواده يا حتي فاميل براي انتخاب نامزد اصلاح‌طلبان باشند. فراموش نكنيم جوانان تحصيلكرده ما اكثرا اصلاح‌طلبند و ورود آنان به صحنه مي‌تواند يك جريان قوي براي پيروزي قاطع مسعود پزشكيان در دور نخست انتخابات به وجود آورد. بياييد از همين امروز خانه، مغازه يا محل كارمان را به ستادي براي پيروزي نامزد اصلاح‌طلب تبديل كنيم. در اين صورت با يك پيروزي درخشان نشان خواهيم داد ملت ايران از پاي نمي‌نشيند و زنده و شاداب و پايدار براي توسعه و آبادي كشور هميشه در صحنه است.