پزشكيان هراسي از تخريب‌ها ندارد

«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت/آري به اتفاق جهان مي‌توان گرفت...» برنامه‌هاي رقبا براي تخريب پزشكيان نشانه چيست و مردم چه واكنشي به اين دامنه وسيع تخريب‌ها خواهند داشت؟ اين پرسشي است كه اين روزها و پس از مشخص شدن نامزد تاييد صلاحيت شده جريان اصلاحات در محافل سياسي و رسانه‌اي مطرح مي‌شود. اگر از من بپرسيد مي‌گويم كه اين تخريب‌ها نشانه قدرت مسعود پزشكيان و ضعف رقباست. جريان اصولگرا براي اينكه نمي‌تواند پاسخگوي عملكرد خود باشد و عملكردش طي 3سال اخير در قوه مجريه باعث وارد شدن خسارت‌هاي بسياري به زندگي و معيشت شهروندان شده است، نگران بي‌اعتنايي مردم نسبت به گفتمان خود هستند. از سوي ديگر نامزدي به عنوان رقيب در برابر آنها ايستاده كه گفتماني متفاوت دارد. بنابراين طبيعي است كه عنان اختيار از كف داده و اقدام به رفتارهاي تخريبي كرده‌اند. پزشكيان با طرح ايده‌هايي چون مردمسالاري، تنش‌زدايي، مدارا، به رسميت شناختن سبك زندگي جوانان، توجه به مطالبات زنان، بهبود وضعيت معيشتي مردم و افزايش قدرت خريد مردم و... روي كار آمده است. اين گفتمان و برنامه‌هاي مكمل آن، باعث بروز نگراني‌هاي جدي در ميان اصولگرايان شده است. به اين دليل است كه به جاي تشريح برنامه‌هاي خود و پاسخگويي به عملكرد 3ساله، اقدام به تخريب رقيب مي‌كنند. 
كافي است نگاهي به شبكه‌هاي ارتباطي و فضاي مجازي كنيد تا متوجه شويد چه حجم انبوهي از تهمت‌ها، تخريب‌ها و فضاسازي‌ها عليه مسعود پزشكيان به عنوان نامزد جريان اصلاحات شده است. 
اين رويكرد اساسا شايسته اخلاق انتخاباتي و فعاليت‌هاي سياسي نيست. كار طيف‌هاي اصولگرا در خصوص تخریب رقبا به جايي رسيده كه حتي واكنش رهبر انقلاب را نيز در پي داشت و ايشان نسبت به اين نوع رفتارها در انتخابات مجلس دوازدهم تذكار دادند. معتقدم جريان اصولگرا با جاي تخريب رقيب بايد به عملكرد نامناسب خود در دولت و مجلس پاسخ دهند. 
مسعود پزشكيان يكي از نامزدهايي است كه پاكدست است، سابقه روشني دارد، اصلاح‌طلب است، شفاف و صريح‌الهجه است و مبتني بر شعارهاي عدالت‌گرايانه توجه مردم را جلب كرده است. جريان رقيب به دليل ضعف خود به تخريب رقيب اقدام كرده است. البته تجربه ثابت كرده كه اين رفتارها نتيجه‌بخش نخواهد بود. جايگاه پزشكيان بين مردم توسعه پيدا كرده و با نزديك‌تر شدن به موعد راي‌گيري بيشتر هم مي‌شود. اين تخريب‌ها نه تنها پزشكيان و جريان اصلاحات را از هدفي كه دارند باز نمي‌دارد بلكه عزم آنها براي اصلاح امور و بهبود وضعيت كشور را جزم‌تر مي‌كند.