سقف ترمیم حقوق مشخص شد

محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب اصلاحیه قانون بودجه امسال را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
این اصلاحیه به جدول شماره ۷ قانون بودجه امسال اضافه می‌شود که بر اساس آن:
 «به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی اقدام کند.»
 این مصوبه، ۹ خرداد امسال، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و ۱۹ خرداد نیز از مجلس شورای اسلامی به سرپرست ریاست جمهوری ارسال شد.