اگر اجازه داشتم از نامزدهای محترم سؤال کنم (مقاله وارده)

    ضمن تشکر از رسانه ملی و با تشکر از نامزدهای محترم که ضمن بیان صریح نظراتشان اصول اخلاقی و توصیه‌های رهبر انقلاب در سالگرد حضرت امام (ره) را بخوبی رعایت کردند. مثل بسیاری از مردم ساعتها وقت گذاشتم و مناظره اقتصادی را گوش کردم اگر اجازه داشتم این سوال را مطرح می‌کردم: بیاد داریم که از زمان دولت مهندس موسوی حضرت امام (ره) بارها فرمودند؛ فعالیت‌های اقتصادی را به مردم بسپارید و دولت نظارت کند. سؤال اساسی و مشخص اینست که بنظر شما پس از گذشت ۴ دهه امروز چند درصد اقتصاد ایران دولتی است؟ (آیا درست است که گفته می‌شود حدود ۸۰٪  اقتصاد دولتی است؟ اگر غلط است شما بفرمائید صحیح چیست؟ آیا می‌دانید؟ اگر درست است بفرمائید:  ۱- آیا قبول دارید؟ ام‌المسائل کشور بیماری اقتصاد است؟ 2- آیا قبول داريد ام‌المصائب اقتصاد دولتی بودن اقتصاد است؟ بنظر حقیر وقتی رهبر انقلاب می‌فرمایند مشارکت مردم یعنی خواسته ایشان که همان خواسته امام (ره) است. تحقق نیافته نهایتا اگر قبول دارید مشخصا بفرمائید چه برنامه زمانبندی (کوتاه مدت) میان مدت و... دارید برای آنکه سهم دولت را هر سال لا اقل ۵ تا ۱۰‌٪ (درصد) کم کنید و از ٨٠‌٪ مثلا در طول ۴ تا ۵ سال به ۵۰‌٪ برسانید که با مردم مساوی شود که بپذیریم بزرگ‌ترین مانع مردمی کردن اقتصاد خود دولت و مدیران و شرکتهای دولتی هستند.  سؤال دوم؛  بعضی از نامزدهای محترم که خود می‌فرمایند در همه دولتهای قبل وزیر یا در حد وزیر بوده‌اند و تجربیات و موفقیت‌های بسیار دارند، آنچنان صحبت می‌کنند که گویا هیچ سهمی در مشکلات دیروز و امروز نداشته‌اند چگونه مردم به سخنان و برنامه‌های ایشان اعتماد کنند؟ م- محمدی