تکاپوی ستادهای انتخاباتی در مشهد

برای ایران دیوارهای اطراف ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان در خیابان احمدآباد مشهد پر بود از عکس های مختلف او که روی آن شعارهایی نوشته شده بود از جمله «برای- ایران، سمت مردم ایستاده ام» و بنر بزرگ همان پوسترهای کوچک در خیابان نصب شده بود. میزی جلوی در ستاد گذاشته و دو مرد جوان در کنار آن ایستاده بودند. ظرفی با شکلات های رنگارنگ کوچک روی میز بود و پوستر عکس های دکتر پزشکیان در اندازه های مختلف روی آن خودنمایی می کرد. از فعالیت ستاد که پرسیدم یکی از آن دو مرد جوان پاسخ داد: این جا که نه اما بناست امروز در جاهای مختلف مشهد تریبون آزاد و برنامه مناظره داشته باشیم. هنوز از آن ها فاصله نگرفته بودم که دختر جوانی آمد و یکی از عکس های کوچک روی میز را برداشت. مردم در رفت و آمد بودند و برخی می ایستادند و لحظاتی به عکس های روی دیوار نگاه می کردند. در یکی دیگر از ستادهای این نامزد ریاست جمهوری در خیابان کلانتری مشهد، تصویر دکتر پزشکیان به همراه آقای خاتمی و جهانگیری نصب شده بود و روی آن نوشته بودند «پزشکیان در آغوش اصلاحات» و از پله ها که بالا می رفتی دیوار تا در ورودی با ریسه های رنگی تزیین شده بود. من ساعت 17:30  به آن جا رسیدم اما در واحد مربوطه بسته بود وگویا فعالیت شان از ساعتی دیگر آغاز می شد. بنر بزرگی با تصویر دکتر پزشکیان در حاشیه خیابان نصب شده بود. در ادامه تلاش کردم با آقای جواد حصاری تماس بگیرم تا اطلاعات بیشتری از فعالیت های ستاد دکتر پزشکیان کسب کنم اما امکان گفت و گو با وی فراهم نشد.               یک جهان فرصت وارد خیابان رضا در احمدآباد که می شوم متوجه رفت و آمد افراد به ستاد دکتر سعید جلیلی می شوم. وارد ساختمانی می شوم در همان ورودی طبقه همکف عکس های این نامزد انتخاباتی نصب شده است شعار «یک جهان فرصت، یک ایران جهش» بر روی پوسترها دیده می شود و دو خانم و یک آقا نیز مشغول چسباندن عکس های دیگری روی دیوارهای سالن هستند. یکی از آن ها به طبقه بالا هدایتم می کند. دو واحد آپارتمان در کنار یکدیگر به این کار اختصاص داده شده است. تعداد افراد در حال رفت و آمد زیاد است و صدای بحث و گفت وگو همه جا را فرا گرفته است وارد یکی از آپارتمان ها می شوم عده ای پشت میز، تعدادی روی زمین نشسته اند و گروهی هم ایستاده مشغول بحث و صحبت هستند. بیشتر افراد را جوانان تشکیل می دهند و البته در بین آن ها افراد میان سال نیز به چشم می آید. یکی از افراد به سمت من می آید و می گوید قسمت خواهران واحد کناری است. به سمت واحد کناری می روم قبل از ورود من 4-5 دختر جوان از آن جا خارج می شوند. در این واحد نیز صدای همهمه و بحث زیاد است و در واقع بخشی از آن به خانم ها اختصاص داده شده است. در ابتدا وارد اتاقی می شوم که چند خانم پشت رایانه نشسته اند و مشغول اند و از من می خواهند به اتاق کناری آن ها بروم. مسئول خانم ها به شرح فعالیت های مختلف ستاد از جمله تشکیل گروه هایی برای گفت و گوهای چهره به چهره با مردم، تولید محتوا در فضای مجازی و توزیع پوستر و عکس و ... می پردازد.    
 
 
 


 
 

به عمل کار برآید صدای بلند موسیقی های حماسی تمام خیابان را پر کرده و همچون ستادهای دو نامزد دیگر، عکس های دکتر محمدباقر قالیباف نیز اطراف ستاد تبلیغاتی او نصب شده و از جمله شعارهای روی پوسترها «به عمل کار برآید» است. چند نفر نیز مشغول نصب بنرها و پوسترهای تبلیغاتی دیگر هستند. وارد ستاد که می شوم یک خانه ویلایی بزرگ است، افراد در جاهای مختلف فضای سبز حیاط نشسته اند. وارد ساختمان که می شوم افراد دیگری نیز هستند، خانم ها و آقایان دور میزهایی نشسته اند و گفت و گو می کنند و بعضی دیگر هم مشغول کار با رایانه اند. طبقه پایین ساختمان تعداد خانم هایی که حضور دارند بیشتر به چشم می آید. رفت و آمد افراد به ستاد مشهود است هر چند به دلیل بزرگی فضا پراکنده می شوند. به گفته مسئول کمیته فضای مجازی ستاد دکتر قالیباف در استان، 22 ستاد برای این نامزد ریاست جمهوری در 13 منطقه مشهد ستادهایی با عنوان های ستاد ورزشکاران، هنرمندان و ... دایر شده است. وی اضافه کرد: «ستادهایی در دیگر شهرستان های استان نیز فعال شده اند و برای هر ستاد چارتی طراحی شده و مسئولیت ها تقسیم شده است.» در یکی دیگر از ستادهای این نامزد ریاست جمهوری که سر در آن بنری با عنوان ستاد جوانان و دانشجویان نصب شده است، افرادی حضور دارند هر چند نسبت به ستاد مرکزی کمتر هستند با مسئولشان که صحبت می کنم، می گوید ما تازه شروع کرده ایم و به مرور فعالیتمان بیشتر خواهد شد. میزهایی در این ستاد می بینم که اطراف آن صندلی هایی قرار گرفته و چند نفری گعده انتخاباتی برگزار می کنند.