نباید حرمت قهرمانان ملی را به خاطر علاقه به یکی از کاندیداها زیر سؤال برد

        مجتبی زارعی، نماینده تهران در مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در روزهای اخیر به دو قهرمان ملی سردار حاجی‌زاده و سرلشگر باقری تهمت زده شد؛ سردمدار این اقدام یکی از همکاران ما بود که به او تذکر می‌دهم خلاف قانون عمل نکنند. وی افزود: هزاران صفحه علیه این دو قهرمان ملی در صفحات مجازی منتشر شد؛ چرا حرمت قهرمانان ملی را نگه نمی‌دارید مگر آنها چکار کردند؟ آنها تبیین کردند و گفتند کارآمدی یکی از ارکان مشروعیت است، انحصارطلبی به نام لیبرال‌ها و یا حزب‌اللهی‌ها باشد بد است. این نماینده مجلس تاکید کرد که نباید حرمت قهرمانان ملی را به خاطر علاقه به یکی از کاندیداها زیر سؤال برد و لگدمال کرد.