پیشخوان بین الملل

هدف بایدن در مناظره ریاست جمهوری واضح بود: اثبات این که منتقدانش اشتباه می‌کنند و او از نظر ذهنی مشکلی ندارد و می‌تواند رای‌ها را به نفع خود برگرداند. عملکرد او اما یک فاجعه تمام عیار بود. شاید بتوان گفت او بدترین نامزد ریاست جمهوری در تاریخ مدرن است؛ رئیس‌جمهور ۸۱ ساله در حدی لکنت زبان دارد که صحبت‌هایش قابل درک نیست.