مسعود پزشكيان دهقان فداكار ميهن

و مسعود پزشكيان همه اين كارها را در طول زندگي با كفايتش انجام داده. چنين انسان وارسته و بي‌نياز در مرحله‌اي از زيستن و حيات قرار مي‌گيرد كه ابراهام مازلو، پدر روان‌شناسي انسان‌گرايانه و نگارگر كتاب انگيزه و شخصيت، در نظريه سلسله مراتب نيازها او را در مرتبه خودشكوفايي مي‌نشاند. خودشكوفايي در نظريه مازلو، به حالتي از رهايي و وارستگي اشاره دارد كه در آن شخص به توانايي‌هاي كامل خود دست يافته و حالا اين توانايي‌هاي خود را به‌ طور كامل به منصه ظهور و بروز مي‌رساند.
برخي از ويژگي‌هاي وارستگان به خودشكوفايي دست يازيده عبارتند از: پذيرش واقعيت‌ها، خودپذيري و ديگرپذيري، خلاقيت و خودانگيختگي، تمركز بر مشكلات بيروني و داشتن تجربه‌هاي گرانمايه.
حال بنگريم كه آيا چنين ويژگي‌هايي در مسعود پزشكيان كه مي‌خواهد در رهايي و آزادگي دهقان فداكار، در سرماي زمستان و در تاريكي هول‌انگيز كوهستان، جامه از تن به درآورده، آتش زند و ميهني را جاني دوباره ببخشد، وجود دارد يا خير؟
بررسي سال‌ها سوابق كاري و شنيدن سخن‌هاي پيشين و بيان‌هاي انتخاباتي او در اين چند روز نشان مي‌دهد كه‌ او سخاوتمند چنين موهبت‌هايي است.


۱-  پذيرش واقعيت‌ها: بررسي ديدگاه‌ها و مواضع پزشكيان در موضوع‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه او به مساله‌هاي واقعي و مشكلات جامعه مي‌پردازد و تلاش مي‌كند تا راه‌حل‌هاي عملي را از مشورت با صاحب‌نظران و متخصصان بيابد و ارائه بدهد.
۲ - خودپذيري و ديگرپذيري: پزشكيان معمولا در سخنان و گفت‌وگوهايش به احترام به نظرات ديگران و پذيرش تنوع ديدگاه‌ها تأكيد مي‌كند. او بر وحدت و انسجام همه گروه‌ها در درون نظام وجهه همت نشان مي‌دهد. اين بيانگر ظرفيت بالاي او براي پذيرش و احترام به ديگران است.
۳- خلاقيت و خودانگيختگي: در دوران فعاليت‌هاي اجرايي و سياسي‌اش - به‌خصوص زماني كه وزير بهداشت و درمان بود - به نوآوري‌ها و اجراي برنامه‌هاي جديد در نظام بهداشت و درمان توجه نشان داده است.
۴-  تمركز بر مشكلات بيروني: كارنامه او نشان مي‌دهد كه او به جاي تمركز بر مسائل شخصي و حزبي، به حل مشكلات اجتماعي و بهبود شرايط مردم اهميت داده است. او مي‌داند و ابراز كرده است كه بخش بزرگي از راه‌حل مشكلات در ايجاد تعامل و گفت‌وگو و رابطه با جهان خارج است.
۵-  داشتن تجربه‌هاي گرانمايه: از آنجا كه او در مقام‌هاي مختلف اجرايي و سياسي از دولت تا مجلس فعاليت كرده و تجربه‌هاي زيادي در مديريت و كار با گروه‌هاي مختلف دارد، تجربه‌هاي گسترده و عميقي در طول دوران حرفه‌اي خود در كار با گروه‌ها، اشخاص و افراد اندوخته است.
پس مي‌توانيم دريابيم كه مسعود پزشكيان اكنون به عنوان شخصيتي به خودشكوفايي رسيده، چونان دهقان فداكار ميهن، دامن همت به كمر بسته و مي‌خواهد و مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات و بحران‌هاي بر هم انباشته شده كشور باشد. با همه اين ويژگي‌ها، اما مسعود پزشكيان براي جلب نظر راي‌دهندگان و افزايش مشاركت عمومي در پاي صندوق‌هاي راي بايد قول‌هاي واضح و آشكاري هم بدهد. او بايد بگويد با قشر عظيم بازنشستگان كشوري و لشکري چه مي‌كند؟ با انبوه كارمندان چطور؟ او بايد به آشكاري بيان كند با ناترازي انرژي و به ويژه گاز و برق چه مي‌كند؟ آيا مي‌خواهد ناترازي بحران‌زاي گاز را از طريق واردات گاز از روسيه جبران ‌كند يا به توسعه پارس جنوبي همت مي‌ورزد؟ با مساله برجام و اف‌اي‌تي‌اف دقيقا چه رويكرد و برنامه‌اي دارد؟ براي ايجاد تنوع در بازار فروش نفت و جلوگيري از ارزان‌فروشي و بازگشت پول نفت به داخل كشور به روشني چه طرح و برنامه‌اي دارد؟ با اينترنت و فيلترينگ و فضاي كسب و كار مجازي دقيقا چه مي‌خواهد بكند؟
پاسخ روشن و آشكار به اين سوال‌ها و بسياري ديگر سرنوشت او و آينده انتخابات چهاردهم را رقمي به نيكويي و بهبودي مي‌زند.