اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل در حوزه نرخ سود

تفاهم – گروه بانک و بیمه: قائم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک، اقدام به تنبیه بانک‌های متخلف خواهد کرد. بانک مرکزی ۳۱ مرداد ماه سال جاری بخشنامه ای هشت بندی برای کاهش نرخ سود بانکی با تأکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از روز گذشته لازم الاجرا شده است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف اند نرخ سود
علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند. اما پس از اعلام جزئیات این بخشنامه، پای بندی سیستم بانکی به نرخ های جدید و جلوگیری از وقوع تجربیات گذشته و برهم خوردن نظم سیستم بانکی، از جمله مباحثی است که مورد توجه بود و اغلب برعدم رعایت این نرخ از سوی برخی بانک ها تأکید می شد. برهمین اساس بانک مرکزی اواخر هفته گذشته، جلسه ای با حضور مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها برگزار کرد و در این جلسه چگونگی اجرای بخشنامه و پای بندی بانک ها به نرخ سودهای جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکبر کمیجانی درباره جزئیات این جلسه اظهار کرد: در جلسه مذکور که با حضور مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها برگزار شد، سیاست اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها از جوانب مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد. وی افزود: اهداف این بخشنامه ساماندهی نرخ سود بانکی، سپرده و تسهیلات است که به آن ها توضیح داده و انتظارات بانک مرکزی از سیستم بانکی نیز تشریح شد. قائم مقام  بانک مرکزی ادامه داد: قرار است با اجرای این سیاست، نرخ سود تسهیلات و هزینه های مالی بنگاه ها به حدی کاهش یابد که این ارقام در یک میزان و جایگاه منطقی قرار بگیرد. کمیجانی افزود: همچنین در این که نرخ سود تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم در تولید کشور قرار دارد، شکی نیست؛ اما دسترسی به منابع تأمین مالی نیز از موضوعات بسیار مهم در امر تولید است. وی ادامه داد: برهمین اساس تمام تلاش ما بر این است که در کنار ساماندهی نرخ سودها، منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان و در جهت حمایت از رونق تولید و افزایش اشتغال قرار گیرد. قائم مقام بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک‌های متخلف، بیان کرد: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند. وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: طبق صحبت های انجام شده، سیاست های تنبیهی و محدودیت هایی در فعالیت های بانک های متخلف در نظر گرفته شده است.