وزیر کار به کارفرمایان وعده مشوق های بیمه ای داد:

گروه صنعت- دولت در پرداخت دستمزد کارگران با کارفرما سهیم می‌شود. این وعده وزیر کار به کارفرمایان است‌. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت قصد دارد مشوق‌هایی چون سهیم شدن در هزینه‌های دستمزد کارگران و مشوق‌های بیمه‌ای برای جذب کارگران جدید، به کارفرمایان اعطا کند.
علی ربیعی افزود: مدیریت بازار کار دانشی است که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است.
وی در حاشیه کارگاه بین‌المللی مطالعات بازار کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایران تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر تولید راه بیندازیم رشد شکل می‌گیرد و در کنار آن اشتغال ایجاد می‌شود. سه دهه است چنین تفکری در کشور جاری است اما این تفکر صحیحی نیست.
ربیعی با تاکید بر مدیریت بازار کار گفت: امروز نیاز به برنامه‌ریزی سمت عرضه و تقاضا داریم. فقدان کیفیت سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات سال‌های اخیر بوده است. حتی وام‌های بانکی در سال‌های گذشته در جهت رشد و توسعه نبودند. سرمایه‌گذاری ما از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اندک است. فقدان سرمایه‌گذاری در سمت رشد مشکل ایجاد می‌کند.


وی اظهار داشت: همچنین در سال‌های اخیر کاهش قدرت خرید داشتیم که مصرف داخلی با مشکل مواجه شده و از سمتی اتصال به بازار جهانی برای اینکه سهمی از مصرف جهانی را در تولید داخلی بیاوریم به علت تحریم اتفاق نیفتاده است.
به گفته ربیعی ارتباط عمودی با بازار جهانی نداشتیم و همین موضوع رشد مبتنی بر تولید را با مشکل مواجه کرده است. بخشی از اشتغال از این وادی باید صورت می‌گرفت.
وی افزود: افزایش نرخ مشارکت زنان و ورود دانش‌آموختگان و نبود مهارت مهم‌ترین پیچیدگی‌های بازار کار کشور است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نوعی غنی کردن عرصه نیروی انسانی باید انجام شود تا این نیرو برای حضور در بازار کار آماده شود. در سمت تقاضا با رشد شش درصد حدود ۵٠٠ هزار شغل را می‌توانیم پاسخ دهیم .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برنامه رشد فراگیر را باید توسعه دهیم. کانون محوری برنامه رشد فراگیر رفتن به سمت رسته‌های پرکشش است. در بخش خدمات رسته‌های «آی‌تی»، «آی‌سی‌تی» و «بسته‌بندی» را داریم که باید هزینه و کمک کنیم این رسته‌ها شکل بگیرند. همچنین باید بتوانیم نظام تامین مالی را برای این رسته‌ها تعریف کنیم.
ربیعی اظهار داشت: تجارب دنیا نشان می‌دهد ٢/٢ درصد از تولید ناخالص داخلی برای مدیریت بازار کار تخصیص می‌یابد اما انتظار نداریم؛ این یک هزینه جاری نیست و نتایج آن در آینده پاسخ می‌دهد. اگر نیم درصد «جی‌دی‌پی» را برای مدیریت بازار کار تخصیص دهیم رقم خوبی است و اگر بخواهیم 2/1 درصد تخصیص دهیم هفت هزار میلیارد تومان به سیاستگذاری بازار کار اختصاص می‌یابد.
وی گفت: امسال ١۵٠٠ میلیارد تومان برای توسعه بازار کار پیش‌بینی کردیم. برخی بودجه‌های دیگر در قالب وزارتخانه هم هست. همچنین صندوق‌های نوآوری و شکوفایی، کمیته امداد و بهزیستی هم دارای بودجه برای توسعه بازار کار هستند و اینها غیر از آن ١۵٠٠ میلیارد تومان است. ربیعی تصریح کرد: اگر بتوانیم بازار کار را مدیریت کنیم دو تا سه سال دیگر در رشد هم تاثیر می‌گذارد. مدیریت بازار کار با مشوق‌های کارفرمایی برای جذب نیروی کار نظیر مشوق‌های بیمه‌ای و سهیم کردن دولت در مزد کارگر هم به نوعی برای آماده‌سازی جذب نیروی کار است.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در سال ٩۶ می‌توانیم تجربه خوبی داشته باشیم. اما در سال‌های آتی خود را باید به بازار جهانی متصل کنیم. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم خوب بود.
عضو دولت دوازدهم اظهار کرد: در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم یا شریک شدن سرمایه در ایران تاثیرش بهتر است که این گام شروع شده و ما باید بتوانیم به همه دنیا آنگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند می‌خواهیم رابطه خوبی داشته باشیم که این پیام ارزشمندی است.
وی با اشاره به طرح کارورزی گفت: این طرح در سال ٩۵ هم اجرا شده، الان داریم آرام حرکت می‌کنیم نگرانی‌ای که دارد ایجاد می‌شود این است که نیروی کار به کارگاه‌هایی می‌روند که از مزد مناسب برخوردار نیستند و از قانون کار هم خارج هستند.
ربیعی گفت: نیروی قدیمی که سابقه بیمه داشته باشد نمی‌تواند در طرح کارورزی بیاید. در این طرح از نیروی کار اول استفاده می‌شود. نظارت در این طرح انجام می‌شود و فرآیندی را طی می‌کند که استقبال هم می‌شود و به نظر می‌رسد ٧٠ درصد شرکت‌کنندگان در این طرح جذب بازار کار می‌شوند.
وی گفت: این طرح در تمام کشورهایی که مثل ما بودند اجرا شده و طرح ما در مقایسه با کشورهای آسیایی با حمایت و امنیت شغلی بیشتری برخوردار است.