خواب اصولگرایان تعبیر نخواهد شد

داریوش قنبری*- رویکرد سیاسی آقای روحانی تغییری نکرده است. درخصوص عدم تحقق وعده‌های روحانی در رابطه با مساله حصر باید به این موضوع اشاره کرد که آقای روحانی اختیارات زیادی ندارد و صرفا در این حد می‌تواند عمل کند که توصیه‌ یا خواهشی داشته باشد و بیشتر از آن از او کاری برنمی‌آید. ضمن اینکه روحانی تا جایی که توانسته، تلاش خود را برای حصر انجام داده است که شاید این تلاش‌ها رسانه‌ای نشده باشد و ما از آن بی‌خبر باشیم. ارزیابی تصمیمات اصلاح‌طلبان در مقام عمل نمونه اخیرش در مجلس مشهود است و آن رای اعتماد نمایندگان اصلاح‌طلب به کابینه می باشد. بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان در مجلس حضور دارند و آنها به اکثریت قریب به اتفاق وزرا رای دادند و این دیگر قابل انکار نیست. البته انتقاد‌هایی در برخی موارد از جمله کابینه وجود داشته مثلا در مورد عدم حضور زنان که خود آقای روحانی نیز این را پذیرفت و اشاره به یکسری محدودیت‌ها در این مورد داشت. همه می‌دانیم این محدودیت‌ها وجود دارد و طبیعی است که اصلاح‌طلبان این انتقاد را داشته باشند که از حضور زنان و اهل سنت استفاده نشده اما این به معنی مخالفت نیست بلکه انتقادی برای کارآمد کردن دولت است و این به معنای پایان حمایت اصلاح‌طلبان از ایشان نیست. بنابراین قطعا اصلاح‌طلبان حمایت خود را از دولت دریغ نمی‌کنند. آنها همچنان از دولت روحانی حمایت خواهند کردند و محدودیت‌های دولت را نیز در نظر می‌گیرند و درک می‌کنند و موضوعاتی که در خصوص ایجاد فاصله میان جریان اصلاح‌طلب و روحانی مطرح می‌شود، صرفا آرزوهای مخالفان اصلاحات و روحانی است و باید گفت خواب آنها تعبیر نخواهد شد.تغییر رویکرد روحانی و نارضایتی اصلاح‌طلبان از او، باور القای مخالفان آقای روحانی و جریان اصلاحات است و اینها مبنای عینی ندارد. آقای روحانی متعلق به جریان اصلاحات است و دولت او در مجموع دولتی است که در مسیر اصلاحات تلاش می‌کند. *فعال سیاسی اصلاح طلب