روحاني به سوي اصولگرايان متمايل نشده‌است

ضرورت وحدت و انسجام براي ارتقاي كشور كشف تازه‌اي نيست و همه مسوولان و سياسيون هميشه از آن سخن گفته‌اند. اين‌بار اما وضع فرق كرده و شاهد توجه به اين ضرورت به صورت عملي هستيم. از مسوولان گرفته تا جريان‌هاي سياسي. باوركرده‌اند كه براي رشد و تعالي كشور در همه حوزه‌ها از جمله سياست، بايد در گام نخست به سوي پركردن شكاف‌ها و ايجاد همدلي رفت. اين رويكرد را در عملكرد دولت يازدهم تا حدي شاهد بوديم و حسن روحاني بعد از پيروزي دوباره در انتخابات رياست‌جمهوري نشان داده است كه همين رويه را ادامه خواهد داد. ميانه روي او در چينش كابينه و اظهاراتش در نخستين برنامه زنده تلويزيوني به خوبي مشهود بود و همين امر مورد انتقاد برخي از اصلاح‌طلبان قرار گرفت. انتقادي كه فراگير نيست و بسياري از چهره‌هاي سياسي از همين جريان آن را وارد نمي‌دانند. غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي يكي از افراد است كه موضوع فاصله گرفتن روحاني از اصلاح‌طلبان را رد كرد. دبيركل حزب كارگزاران در گفت‌وگو با نامه‌نيوز در پاسخ به انتقادهايي كه به نحوه چينش كابينه دوازدهم مي‌شود، پرسيد:
« تفاوت واعظي و جهرمي از لحاظ سياسي چيست؟»
قرار نيست روحاني بعد از پيروزي
شعار انتخاباتي بدهد
كرباسچي همچنين در مورد رويكرد روحاني در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با مردم كه برخي اصلاح‌طلبان آن را محافظه‌كارانه مي‌دانند نيز گفت: «قرار نيست كه رييس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني بعد از انتخابات به جاي صحبت از برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت، مثل دوران مبارزات انتخاباتي شعار دهد.» كرباسچي با اشاره به اينكه حتي رييس دولت اصلاحات نيز در دوران رياست‌جمهوري مثل دوران انتخابات سخن نمي‌گفت، افزود: « انتخابات شرايط سياسي كشور را حساس مي‌كند و همه از ايده آل‌ها صحبت مي‌كنند اما زمان اجرا كه مي‌رسد بايد
با  مسائل به صورت واقعي و به دور از شعار برخورد كرد.»
روحاني به سمت جناح راست متمايل نشده
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه با بيان اينكه همه مي‌خواهند رشد اقتصادي كشور بالاي 8 درصد باشد و نرخ بيكاري نيز به صفر برسد، گفت: « انتظار درستي نيست كه بگوييم آقاي رييس‌جمهور در نخستين مصاحبه زنده ايده‌آلي سخن بگويد، او بايد همانطور كه عمل كرد آمار واقعي را ارايه و شرايط كشور را براي مردم تشريح كند.» كرباسچي با تاكيد بر اينكه روحاني به سمت جناح راست مايل نشده است، گفت: « روحاني را بايد با توجه به شخصيتش ارزيابي كرد. او را نمي‌توان با تاج‌زاده و حجاريان مقايسه كرد. همانطور كه نمي‌توان او را با حسين شريعتمداري يا سردار عباسي مقايسه كرد.»
 وقت سر و سامان دادن به كشور است
وي افزود: «درست است كه او پيش از انتخابات لحن ديگري داشت اما اين تغيير لحن قاعده كار است و براي اداره كشور بايد به فكر هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف بود. اكنون مبارزات انتخاباتي تمام شده و وقت سر و سامان دادن به كشور است. به قول معروف كشور را بايد از روي زمين اداره كرد. روحاني نيز مشي اعتدال و ميانه روي خود را دارد. او به درستي براي تغيير شرايط در چارچوب حفظ اصول نظام، انقلاب و اسلام تلاش مي‌كند.»
 
سه پروژه ملي شوراي عالي اصلاح‌طلبان
سيدحسن رسولي، عضو شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با اشاره به اينكه هر چند ممكن است بخشي از جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب از منظر مطالبات و مصالح جرياني خود آزرده خاطر باشند، تاكيد كرد: براساس استراتژي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مبني بر اينكه جريان اصلاحات ميان منافع جرياني و ملي از منافع ملي حمايت مي‌كند و اگر اين كم توقعي اصلاح‌طلبان
ما به ازايي همچون انسجام بيشتر براي كاهش مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي داشته باشد، ارزشمند است. رسولي درباره تغيير در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تصريح كرد: بحث تغييرات در شوراي عالي سياستگذاري مطرح نبوده است؛ اين شورا طي سال‌هاي گذشته 3 پروژه ملي،  سياسي و انتخاباتي را به بهترين نحو ممكن مديريت كرد. عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان اظهار كرد: در فرآيند ارزيابي عملكرد شوراي عالي تلاش‌ مي‌كنيم كاستي‌ها كاهش يابد.
 باشگاه خبرنگاران جوان


 
پديده حزب فروشي به روايت حكيمي‌پور
دبيركل حزب اراده ملت گفت: به عنوان كسي كه ۲۵ سال فعاليت سياسي و تشكيلاتي و اجرايي در سطوح مختلف داشته‌ام، بايد بگويم كه متاسفانه در كشور پديده «حزب‌فروشي» شكل گرفته است. احمد حكيمي‌پور تصريح كرد: مثلا فردي يك‌شبه براساس توافق با پرداخت پول عضو حزب شده تا در شوراي شهر راي بياورد كه چنين زد و بندهايي خطرناك است و مربوط به احزاب استاندارد و شفاف نيست. بايد جلوي اين كار گرفته شود. متاسفانه در كشور ما احزاب يا شراكتي يا كارتلي هستند و برخي افراد حزب را با اداره اشتباه گرفته‌اند؛ ما احزاب جدي و پاي كار مي‌خواهيم، احزابي كه با بدنه و متن جامعه ارتباط و پيوند داشته باشند. احزاب بايد براي هر مساله سياسي و اجتماعي برنامه و راه‌حل عملي داشته باشند. ايرنا