« رضايت‌مشروط» مطهري

گروه سياسي| «رضايت مشروط». اين خلاصه نامه‌اي است كه علي مطهري همزمان با نخستين جلسه محاكمه آمران حادثه شيراز، دست به نگارش آن مي‌برد تا براي آناني كه قرار است به اتهامات‌شان در صبح روز شنبه رسيدگي شود، «شرط» بگذارد. شرطي كه در آن نايب‌رييس مجلس از متهمان مي‌خواهد، دستور‌دهنده اصلي را معرفي كنند تا با رضايت او از جرم‌شان كاسته شود، راهي طولاني را براي به ثمر نشستن طي كرده است. از اسفند 93 كه حادثه شيراز در بدو ورود علي مطهري به فرودگاه اين شهر براي ايراد سخنراني رخ داد، او تنها يك هدف اصلي را دنبال مي‌كرد و آن محاكمه آمران اين اتفاق بود. مطهري كه بعد از اين حادثه و در جريان رسيدگي به پرونده عاملان (حمله‌كنندگان)، بارها اعلام كرده بود كه به دنبال محاكمه آمران اين ماجرا است و حتي در جلسه آخر دادگاه حمله‌كنندگان، وقتي متهمان از مطهري درخواست بخشش كرده بودند اعلام مي‌كند در صورتي از شكايت خود صرف نظر خواهد كرد كه متهمان بگويند از كجا دستور حمله را گرفته‌اند، بالاخره پس از گذشت دو سال و نيم از اين اتفاق، آن شرط را تحقق يافته مي‌يابد تا آمران را پاي ميز محاكمه بكشاند. اما از اينجاي ماجرا، موضوع مقداري، هم براي او و هم براي متهمان كه اين‌بار آمران حمله هستند، متفاوت مي‌شود. علي مطهري كه پس از برگزاري جلسات دادگاه براي عاملان، تمامي آمران را نظامي يافت بيش از پيش پيگير ماجرا شد و قصد كرد كه تا آخر ماجرا پيش رود. با اين حال و پس از گذشت ماه‌ها از اتفاق شيراز، اول تير ماه امسال بود كه از سوي دادستان نظامي استان فارس، آمران حمله به علي مطهري شناسايي، تفهيم اتهام و پس از اخذ تامين از متهمان، كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامي ارسال شد. با ارسال كيفرخواست به دادگاه نظامي استان فارس، ديروز به تاريخ 11 شهريورماه جلسه دادگاه تشكيل و به اتهامات آمران حمله به علي مطهري رسيدگي شد. علي مطهري كه خود به دليل برنامه سفر، نتوانست در جلسه ديروز دادگاه شركت داشته باشد، با نامه‌اي از علت شكايت خود مي‌گويد و در آن به نكات جالبي هم اشاره مي‌كند. او در بيان علت شكايت خود اين‌گونه گفت: «علت شكايت اينجانب از آمران حادثه شيراز اين بوده كه اينگونه حوادث تكرار نشود و اين افراد ابزار دست دوستان نادان انقلاب قرار نگيرند و خود فكر و انديشه خويش را به كار اندازند و بفهمند كه راه دفاع از انقلاب، اين‌گونه كارها نيست. بلكه آزادي دادن به افكار مخالف و پاسخ دادن به شبهات است». علي مطهري در ادامه نامه شرط خود براي اعلام رضايت را طرح كرد و نكته جالب اينكه او خود مي‌داند كه آمر اصلي چه فردي بوده و حتي عنوان مي‌كند كه همه او را مي‌شناسيم. او عنوان كرد: «از متهمان آمريت در آن حادثه انتظار دارم كه آمر اصلي را كه همه مي‌شناسيم و متاسفانه ارتقا پيدا كرد و البته براي حفظ آبرويش او را معرفي نخواهيم كرد و شكايتي عليه وي نخواهيم داشت اعلام كنند از جرم آنها كاسته شود و در اين صورت اينجانب نيز مساله رضايت را بررسي خواهم كرد.»
متهمان، آمر اصلي را معرفي كردند
با پايان يافتن جلسه دادگاه، مصطفي ترك همداني كه وكالت علي مطهري را در اين پرونده برعهده دارد از تحقق شرط موكلش در جريان رسيدگي به اين پرونده خبر داد و گفت كه در جلسه دادگاه حمله به علي مطهري، متهمان در دفاع از خود آمر اصلي در فراخوان نيروها را معرفي كردند. مصطفي ترك‌همداني در گفت‌وگو با ايلنا، از اتمام جلسه دادگاه رسيدگي به شكايت علي مطهري پس از ۶ ساعت خبر داد و گفت: اين جلسه كه در شعبه يك دادگاه نظامي شيراز به رياست قاضي صفري برگزار شد با تحقيق و بررسي و اخذ آخرين دفاع متهمان و آمران حمله به علي مطهري در ۱۸ اسفند ۹۳ در فرودگاه شيراز، به پايان رسيد. وي افزود: در اين جلسه متهمان در دفاع از خود آمر اصلي در فراخوان نيروها براي تجمع را معرفي كردند.
 شرط مختومه شدن پرونده


ترك‌همداني ادامه داد: موكل شخصا در جلسه دادگاه حضور نيافتند اما طي نامه‌اي رضايت مشروط خود را به معرفي آمر اصلي منوط دانست و به نظر مي‌رسد شرايط مختومه شدن اين پرونده مهياست. ترك‌همداني تشريح كرد: به نظر مي‌رسد از آنجا كه شرط آقاي مطهري محقق شده است، نسبت به مابقي متهمان رضايت دهند اما از آنجا كه علاوه بر شاكي خصوصي، مدعي‌العموم هم از آنها شكايت كرده است، رضايت موكل بنده فقط در صورت متهم شناخته شدن اينها از اسباب تخفيف مجازات بوده و مي‌تواند موثر باشد. موكلم از آمر اصلي شكايت ندارد و فقط قصد داشت كه اين آمر در جلسه دادگاه معرفي شود. وي البته به اخلالي كه در جريان دادگاه اتفاق افتاد هم اشاره كرد و گفت: اين دادگاه به دليل اخلالي كه موجب حاشيه‌اي در دادگاه شد طولاني شد كه با درايت قاضي محترم دادگاه به خوبي اداره شد و به پايان رسيد.
 حال تنها اتفاقي كه بايد انتظارش را در پرونده علي مطهري داشت، اعلام رضايت اوست كه به نظر مي‌رسد با تحقق يافتن شرطش، طي چند روز آينده انجام شود.