فقدان فرهنگ كار جمعي داريم

توليت آستان مقدس امام خميني(ره) با اشاره به نبود توفيق پررنگ فعاليت‌هاي تعاوني در كشور، افزود: من فكر مي‌كنم بزرگ‌ترين مانع پيش‌روي توسعه بخش تعاون در اقتصاد كشور فقدان فرهنگ كار جمعي است. به گزارش جماران، سيدحسن خميني در ديدار جمعي از مديران اتاق‌ها، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي سراسر كشور اظهار كرد: توجه ما در تعاوني‌ها بايد اقامه حق باشد؛ بدين معنا كه بايد كار ما و مجموعه‌اي كه دور هم جمع مي‌شوند بازده بالاتري را داشته باشند. يادگار امام با اشاره به نبود تمرين كار جمعي از دوران كودكي، يادآور شد: كار تيمي مستلزم فرهنگ خاص خود است؛ فرهنگي كه بر مبناي آن، آدمي به اين نكته برسد كه فايده «شخصي» او در گرو فايده «جمعي» است و نمي‌تواند يك منفعت شخصي كوتاه‌مدت را براي خود ترسيم كند؛ در حالي كه ديگران از كار او ضرر مي‌كنند. وي خاطرنشان كرد: به شرطي داراي توفيق خواهيم بود كه همه با هم موفق باشيم؛ اين روح كار جمعي است و فقدان اين فرهنگ، هم تعاوني‌ها و هم جامعه را با بحران مواجه مي‌كند و هم اقتصاد غيرتعاوني را رونق مي‌بخشد. وي «نبود وجود تربيت كارگروهي» را عامل ناكامي تعاوني‌ها در كشور برشمرد و گفت: پيشنهاد مي‌كنم كارگاه‌هايي از دبستان تا دبيرستان براي تقويت فرهنگ كار گروهي توسط وزارت تعاون و آموزش و پرورش شكل بگيرد. همان‌گونه كه از سال‌ها قبل اين كارگاه‌ها وجود داشته اما امروز بايد توسعه يابند و به تعبير حضرت امام «همه با هم» به كار گروهي بپردازيم. سيدحسن خميني خاطرنشان كرد: اگر اين مسير را پيموديم، خواهيم ديد كه «طلب التعاون علي اقامته الحق» هم شرط دينداري و هم شرط توفيق آدمي است كه نتيجه بيشتري را هم دربردارد. طبيعي است وقتي كار گروهي داراي فرهنگ لازم نباشد افراد به سوي كار فردي مي‌روند و اعتقاد پيدا مي‌كنند كه سود كار فردي بيشتر است. وي همچنين بر ضرورت بررسي علل عدم توفيق برخي اقتصادهاي سوسياليستي در جهان تاكيد كرد. سيد حسن خميني با اشاره به اقتصاد كشورهاي توسعه‌يافته‌اي مانند آلمان و ژاپن، ادامه داد: اين اقتصادها نتيجه كار گروهي و دست در دست هم دادن جامعه و نتيجه فرهنگي است كه انسان‌ها بتوانند مشكلات جمع را مشكلات خودشان ببينند و همدلانه و با هم زندگي كنند. يادگار گرامي امام تصريح كرد: اين موضوعات فقط با سخن گفتن تحقق پيدا نمي‌كند بلكه محتاج يك تربيت ملي و فرآيندي است كه از كودكي و نوجواني شروع شود. البته نسل‌هاي جديد در اين زمينه كارهاي بزرگ‌تري را كرده‌اند و امروز جامعه براي كار تعاوني آماده‌تر از گذشته است.