دیدار ضرغامی با حسین کروبی!

آرمان- مطهره شفیعی: ضرغامی به دیدن حسین کروبی اصلاح‌طلب رفته و تصویر این دیدار را هم منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: «یک استکان چای با حسین کروبی (شهریور۹۶)» ضرغامی در ادامه نوشتارش سعی کرده به هیچ پیامی اشاره نکند و نوشته است: «آقای کروبی در دوره ریاست مجلس ششم به نیروهای تندرو مشارکتی اعتماد نداشت. از من خواسته بود تا مطالب مهم را مستقیم و یا از طریق حسین‌آقا به ایشان اطلاع دهم، نه دفتر ریاست! به همین دلیل، رابطه من با ایشان صمیمی و صریح است.» اگر دلیل اصلی این دیدار رساندن پیامی در ادامه همان پیام‌های مجلس ششم بوده، باید پرسید چرا ضرغامی در رساندن این پیام تعلل و تاخیر داشته است؟ برخی گمان می‌کنند که این دیدار ارتباط با موضوع این روزها دارد، نه مجلس ششم. اما چه پیامی؟
سهم‌خواهی اصولگرایانه
به نظر می‌رسد ضرغامی پیک اصولگرایان است. او به‌دلیل مشی دوستانه‌ای که با برخی اصلاح‌طلبان داشته و در رده اصولگرایان دلواپس تعریف نمی‌شود، بهترین گزینه برای اجرای پروژه اصولگرایان است. اما چه پروژه‌ای؟ طی روزهای اخیر اظهارات زیادی در مورد وضعیت محصوران شده و اصلاح‌طلبان برای پایان آن تلاش می‌کنند. بنابراین اصولگرایان نباید از رقیب خود عقب بمانند. پس ضرغامی را نماینده خود می‌کنند تا با فرزند یکی از محصوران دیداری داشته باشد و بهانه آن هم رساندن یک پیام قدیمی پدر به پسر است! هدف هم آن است که اگر حصر پایان گرفت، اصولگرایان بتوانند مدعی داشتن نقشی در آن شوند که ایفاکننده آن عزت‌ا... ضرغامی است! البته درستی این گمانه‌زنی در روزهای آینده مشخص می‌شود؛ یعنی اگر طیف دلواپس اصولگرا به ضرغامی انتقاد و هجمه کند، مشخص می‌شود که رفع حصر خواسته کل جریان اصولگرا نیست و اگر سکوت کنند، صحت این گمان به واقعیت نزدیک می‌شود. فرضیه دیگر درباره دیدار ضرغامی با پسر کروبی این است که احتمالا پیامی باید به اطلاع پسر برسد تا به پدر منتقل شود تا شاید تصمیمات جدیدی در مورد حصر گرفته شود. این پیام باید از سوی یکی از معتمدان کشور به اطلاع پسر یکی از محصوران رسانده شود تا از آن سوء‌استفاده نشود. آخرین فرضیه هم می‌تواند عادی‌بودن این جلسه باشد. ضرغامی پس از کنار رفتن از مدیریت صداوسیما به‌تدریج به سمت فراموش شدن در حرکت بود. بنابراین نیاز است تا با اقدامی بار دیگر خود را مطرح کند. پس دیدار با پسر یکی از محصوران فرصت خوبی برای تحقق این خواسته است. او به دیدار حسین کروبی می‌رود تا همه سایت‌ها این خبر را منتشر کنند و ضرغامی در فضای سیاسی کشور به حیات دوباره بازگردد. اکنون درباره درستی این 3 گزینه نمی‌توان نظر قطعی داد و باید منتظر اتفاقات بعدی بود.