براي رضايت به ما مراجعه نكرده‌اند

اعتماد
حكم متهم پرونده ستايش قريشي بعد از تاييد در 
ديوان عالي كشور به اجراي احكام ورامين فرستاده شد. غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران گفت: متهم يك محكوميت به قصاص و يك محكوميت به اعدام دارد كه حتي در صورت رضايت اولياي دم مجازات اعدام اين فرد به قوت خود باقي است. با تدابير اتخاذي از سوي دادسراي مجري حكم، زمان اجراي حكم مشخص مي‌شود. ستايش دختر 6 ساله افغان ظهر روز 22 فروردين ماه مفقود شد. مادر اين را مي‌دانست كه دخترش براي خريد بستني از خانه بيرون رفته و ديگر برنگشته. پدر و مادر 24 ساعت تمام كوچه و خيابان‌هاي شهرك خيرآباد ورامين را گشتند. 
مادر ستايش سراغ دخترش را از زن همسايه ديوار به ديوارشان گرفت اما آنها هم خبري از او نداشتند. غافل از اينكه امير پسر شانزده ساله همسايه ستايش را با خودش به خانه برده و در طبقه دوم آپارتمان كه خودش به تنهايي در آن زندگي مي‌كرد تعرض كرده و او را به قتل رسانده است. اين در حالي بود كه پدر و مادر امير كه در طبقه اول خانه زندگي مي‌كردند حتي به اين موضوع شك هم نكرده بودند. امير (متهم) بعد از انجام اين كار موضوع را با يكي از دوستانش درميان گذاشت و دوستش به پدرش گفت و پدر دوستش هم ماجرا را با پليس درميان گذاشت. ظهر روز بعد پليس جنازه ستايش را از خانه امير پيدا كرد. درحالي كه متهم تمام تلاشش را كرده بود تا جنازه را از بين ببرد بخش‌هايي از آن را با اسيد داخل حمام سوزانده بود و داخل چمداني گذاشته بود تا آن را جا به جا كند. خبر از خيرآباد ورامين به تهران رسيد و در تمام كشور پخش شد. خانواده متهم در گفت‌وگوي تصويري كه با فارس انجام دادند، گفتند كه در آن 24 ساعت اصلا متوجه چنين اتفاقي در خانه‌شان نشدند. پدر و مادر ستايش هم از همان روزهاي اول قصاص مي‌خواستند. 
به دستور دادستاني تهران پرونده به‌طور ويژه و خارج از نوبت مورد بررسي قرار گرفت. پزشكي قانوني تعرض را تاييد كرد و در ششم ارديبهشت 96 نيز كميسيون پزشكي، سلامت رواني متهم به قتل پرونده را تاييد كرد. سرانجام در كمتر از يك ماه كيفرخواست قاتل ستايش قريشي صادر شد و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري تهران رفت. در 24شهريور ماه سال گذشته جلسه رسيدگي به پرونده قاتل ستايش قريشي به صورت غيرعلني برگزار و در نهايت پس از صدور حكم، قاتل به يك بار اعدام و يك بار قصاص نفس محكوم شد.
انتقال پرونده به دادستاني ورامين براي‌اجراي حكم زمانبر است


 حال ديروز دادستان عمومي و انقلاب ورامين گفت: قرار است به زودي پرونده «ستايش قريشي» به اجراي احكام ورامين ارسال شود.
ابوالقاسم مرادطلب با اشاره به اظهارات اخير رييس كل دادگستري استان تهران مبني بر اينكه «فرآيند استيذان مربوط به اجراي حكم انجام و به دادسراي مجري حكم ابلاغ شده است»، بيان كرد: تا اين لحظه پرونده به اجراي احكام ورامين نيامده، زيرا اندكي زمان بر است. با اعتراض به راي صادره توسط دادگاه كيفري، پرونده براي رسيدگي به شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور ارسال شد و ديوان عالي نيز حكم دادگاه بدوي را عينا تاييد كرد. 
پرونده ستايش در شهريور سال ۹۵ در شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي خازني انجام شد و در نهايت سه اتهام عمل منافي عفت، قتل عمد و جنايت بر ميت به متهم پرونده تفهيم شد. بر اساس راي صادره، قاتل اين پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به يك بار اعدام و در خصوص اتهام جنايت بر ميت به ۷۴ ضربه شلاق محكوم شد. 
با خانواده مقتول گفت‌وگويي نداريم
گفت‌وگو با (شيرآقا)، پدر ستايش قريشي درباره اجراي حكم اعدام متهم به قتل دخترش
خبر داريد كه پرونده براي اجراي احكام به ورامين منتقل شده است؟
نه هنوز وكيل به ما خبر نداده. اما مي‌دانيم حكم پرونده قصاص است. 
در اين مدت خانواده امير براي گرفتن رضايت به شما مراجعه نكرده اند؟
ما گفتيم اعدام مي‌خواهيم و همه‌چيز را به خدا واگذار كرديم. قانون جمهوري اسلامي هم همان حكمي را داد كه دل ما به آن راضي بود. البته هنوز هم به ما نگفته‌اند كه اعدام متهم به قتل دخترم قطعي شده است. 
آخرين باري كه با خانواده مقتول گفت‌وگو كرديد كي بود؟
آخرين بار در آخرين جلسه دادگاه بود كه وكيل متهم در مورد رضايت با ما صحبت كرد و ما هم گفتيم رضايت نمي‌دهيم. 
مي دانيد كه امير هنگام قتل 16 سال داشت؟
متهم 16 سال داشت و به بچه ما ظلم كرد. همان ماه‌هاي اول خانواده امير جلوي در خانه ما آمدند و چند بار از ما خواستند تا رضايت بدهيم اما ما موافقت نكرديم. بعد از آن هم ديگر جلوي در خانه ما براي رضايت نيامدند. ما آنها را فقط در جلسه دادگاه مي‌ديديم. 
‌ آيا به اينكه به جاي مجازات اعدام به متهم حبس ابد يا طولاني مدت بدهند فكر كرده‌ايد؟
حق كسي كه دختر من را كشته همين است. اين را من نمي‌گويم قانون مي‌گويد. وقتي گفتند قرار است اعدامش كنند خانواده قاتل به حكم اعتراض كردند اما موافقت نشد. 
‌ با توجه به اينكه خانه شما و متهم ديوار به ديوار است آيا در رفت و آمدهاي روزمره آنها را مي‌بينيد؟
ما شايد هر روز همديگر را داخل كوچه ببينيم اما حرفي نداريم كه به هم بگوييم. اما در همين برخوردها هم نيامده ‌اند از ما چيزي بخواهند. ما هر صحبتي كه داشتيم از طريق وكيل‌هاي‌مان با هم انجام داديم.