بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 95 کمتر از سال 91معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که در دولت یازدهم، بودجه مصرفی نهاد از رقم 385 میلیارد تومان در سال 1391 به 370 میلیارد تومان در سال 1395 تقلیل داده شد و این در حالی است که براساس روال متعارف، باید به 682 میلیارد تومان افزایش می‌یافت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در گزارش عملکرد معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده که با اعمال نگاه پیشگیرانه در هرزروی منابع و تأکید بر استفاده بهینه از آن و اصلاح روند بودجه مصرفی نهاد، در حقیقت در این بخش طی دوره 4 ساله دولت یازدهم، سالانه عملاً 312 میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است. هزینه‌کرد انجام امور خدماتی (در قالب شرکت)، از 42 میلیارد تومان در سال 1392 به 34 میلیارد تومان در سال 1396 تقلیل یافته در حالی که انتظار می رفت به بیش از 100 میلیارد تومان افزایش یابد. در چارچوب این اقدام نیز سالانه 66 میلیارد تومان از هزینه‌های نهاد کاسته شده است. معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از گزارش عملکرد چهار ساله خود در دولت یازدهم، به تعدیل حدود هزار و 400 نفر نیروی انسانی مازاد بر نیاز، افزایش قابل توجه پایه حقوق کارکنان (فارغ از افزایشات سنواتی) با وجود کاهش حدوداً 50 درصدی بودجه مصرفی، افزایش کمی و کیفی امور رفاهی و درمانی کارکنان به حدوداً دو برابر، گسترش همه‌جانبه اتوماسیون و دبیرخانه الکترونیک با بهره‌مندی از ساز و کارهای مختلف و جایگزین نمودن تشریفات استعلام و مناقصه به جای ترک تشریفات مناقصه، پرداخته و اثرات این اقدامات را بر استفاده بهینه از منابع تشریح کرده است. متمرکز نمودن سرویس پذیرایی (اعم از هیأت‌های رسمی) در باشگاه نهاد به جای پیمانکارهای خصوصی و کاهش قیمت هر پرس غذا (منوی باز) از 320 هزار تومان در سال 1391 به 60 هزار تومان در سال 1396، تقویت نظام امانی کاری (با توجه به ضرورت به‌کارگیری نیروهای نهاد در کارهای اجرایی) و حذف پیمانکارهای جزء و بزرگ و صرفه‌جویی سالانه ده‌ها میلیارد تومان در این زمینه، تغییر روش در تأمین کمک هزینه‌های رفاهی از سبد کالا به پرداخت سرانه و ممانعت از استفاده‌های سوء و محدود نمودن پرداخت‌های صندوق قرض‌الحسنه به کارکنان نهاد و نتیجتاً پرداخت حدود 5 هزار و 200 مورد وام طی چهار سال، از دیگر اقدامات معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری ذکر شده است. معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری همچنین در عین تداوم اقدامات گسترده خود برای اصلاح روند بودجه مصرفی نهاد و استفاده بهینه از این منابع، در این دوره زمانی موفق شده است بیمه معوقه حدود 800 نفر از کارکنان با سوابق خدمتی تا 12 سال را پرداخت کند.