همه‌پرسی و پیروزی محکوم به شکست

همه‌پرسی اقلیم کردستـــان که از دیروز آغاز شده، بحران جدیدی در داخل عراق و کل منطقه ایجاد خواهد کرد. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، بدون‌توجه به شرایط منطقه وحضور گروهک‌های تروریستی در عراق و سوریه بر این همه‌پرسی اصرار می‌ورزد و نهایت هدف او جداسازی اقلیم کردستان از پیکره عراق است. تصور او این است که شرایط داخلی عراق و منطقه و درگیر شدن کشورهای منطقه با گروهک‌های تروریستی، شرایط مناسبی را برای فشار بر دولت مرکزی عراق برای پذیرش همه‌پرسی به‌وجود آورده است. از این رو بارزانی از 3سال پیش زمینه این همه‌پرسی را فراهم کرده بود. بدین جهت گفته می‌شود اقلیم کردستان از 3سال پیش شناسنامه‌های جعلی به برخی جوانان کرد کشورهای منطقه داده و به آنها تاکید کرده که در روز همه‌پرسی وارد اقلیم کردستان شوند و به‌عنوان اتباع اقلیم کردستان رأی مثبت به جدایی اقلیم کردستان بدهند. از سوی دیگر طبیعتا این رأی با قانون اساسی عراق کاملا مغایرت دارد و بدین جهت بود که دولت، پارلمان و دادگاه قانون اساسی این کشور رأی به غیر قانونی بودن این همه‌پرسی دادند و شورای امنیت سازمان ملل نیز آن را محکوم کرد.
ادامه صفحه 7