به ولایتی پیشنهاد میانجیگری نداده است

ایسنا:‌ دفتر سعد حریری اعلام کرد که او به ولایتی پیشنهاد میانجیگری میان ایران و عربستان را نداده است. به گزارش «المستقبل» دفتر نخست‌وزیر مستعفی لبنان، در واکنش به سخنان علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اول، حریری پیشنهاد میانجیگری میان هیچ کشوری را نداد بلکه تنها نظرش در مورد توقف دخالت‌های ایران در یمن و اهمیت این امر بر بهبود روابط ایران و عربستان بود که به ولایتی اعلام کرد. دوم، حریری تأکید کرد این تنها نظر و دیدگاه شخصی اوست. سوم اینکه ولایتی اعلام کرد، گفت‌وگو در مورد بحران یمن دروازه خوبی برای آغاز گفت‌وگو میان ایران و عربستان است و حریری در جواب گفت: خیر. اول یمن و بعد گفت‌وگوی (ایران و عربستان). به نظر من حل مشکل یمن قبل از آغاز گفت‌وگو میان شما و عربستان (درباره روابط دو‌جانبه) مهم‌تر است».